Café 69 Nguyễn Chí Thanh

 
(0236) 3 873 777 0888 08 99 77