Camera

 
(0236) 3 873 777 0888 08 99 77
 

CAMERA IP WIFI NGOÀI TRỜI FOFU FF-8702WP
Loại: Dome, IP Hãng: FOFU CAM ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 3.6 mm

CAMERA IP WIFI NGOÀI TRỜI FOFU FF-8700WP
Loại: IP, Thân trụ Hãng: FOFU CAM ?ộ phân giải: 1 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 3.6 mm

CAMERA IP WIFI NGOÀI TRỜI FOFU FF-8204WP
Loại: IP, Thân trụ Hãng: FOFU CAM ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 3.6 mm

camera Dahua IPC-D2B40P
3.200.000đ 3.450.000đ -7%
Loại: Dome, IP Hãng: DAHUA ?ộ phân giải: 4 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 2.8 mm

Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA IPC-D1B40P
3.000.000đ 3.240.000đ -7%
Loại: Dome, IP Hãng: DAHUA ?ộ phân giải: 4 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 2.8 mm

camera dahua IPC-T1B40P
2.830.000đ 2.970.000đ -5%
Loại: Dome, IP Hãng: DAHUA ?ộ phân giải: 4 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 2.8 mm

Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA IPC-B1B40P
2.830.000đ 2.980.000đ -5%
Loại: IP, Thân trụ Hãng: DAHUA ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 2.8 mm

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-D2B20P
2.660.000đ 2.830.000đ -6%
Loại: Dome, IP Hãng: DAHUA ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 2.8 mm

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-D2B20P-L
2.280.000đ 2.430.000đ -6%
Loại: Dome, IP Hãng: DAHUA ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 2.8 mm

camera Dahua IPC-D1B20P
2.460.000đ 2.650.000đ -7%
Loại: Dome, IP Hãng: DAHUA ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 2.8 mm

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-D1B20P-L
2.100.000đ 2.330.000đ -10%
Loại: Dome, IP Hãng: DAHUA ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 2.8 mm

Camera Dahua IPC-T1B20P
2.280.000đ 2.430.000đ -6%
Loại: Dome, IP Hãng: DAHUA ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 2.8 mm

Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-T1B20P-L
1.920.000đ 2.230.000đ -14%
Loại: Dome, IP Hãng: DAHUA ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 2.8 mm

Camera Dahua IP 2MP EZ-IP IPC-B1B20
2.280.000đ 2.430.000đ -6%
Loại: IP Hãng: DAHUA ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 2.8 mm

camera dahua IPC-B1B20P-L
1.920.000đ 2.240.000đ -14%
Loại: IP Hãng: DAHUA ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 2.8 mm

Camera hành trình EZVIZ CS-SP206-B0-68WFBS(Orange)
Loại: Hành trình Hãng: EZVIZ ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính:

Camera hành trình EZVIZ CS-SP206-B0-68WFBS(Yellow)
Loại: Hành trình Hãng: EZVIZ ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính:

Camera hành trình EZVIZ CS-SP206-B0-68WFBS(Blue)
Loại: Hành trình Hãng: EZVIZ ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính:

CAMERA HÀNH TRÌNH EZVIZ CS-SP206-B0-68WFBS(GREY)
Loại: Hành trình Hãng: EZVIZ ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính:

CAMERA WIFI NGOÀI TRỜI EZVIZ CS-CV310 1080P
Loại: IP Hãng: EZVIZ ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: Kích thước ống kính: 2.8 mm

CAMERA EZVIZ CS-CV310
Loại: IP Hãng: EZVIZ ?ộ phân giải: 1 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 2.8 mm

Camera Wifi Thông Minh Ezviz EZ360 | CS-CV246 | (C6C)
Loại: IP Hãng: EZVIZ ?ộ phân giải: 1 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 4.0 mm

camera EZVIZ CS-CV248 C6T
Loại: IP Hãng: EZVIZ ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 4.0 mm

Camera Ezviz CS-CV206 1080p Mini O Plus
Loại: IP Hãng: EZVIZ ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 2.8 mm