Camera

 
(0236) 3 873 777 0888 08 99 77
 

Camera TVT TD-9443E2(D/AZ/PE/IR3)-H.265 + IP CAMERA
Camera TVT TD-9443E2(D/AZ/PE/IR3)-H.265 + IP CAMERA
7.095.000đ 9.460.000đ -25%
Loại: IP, Thân trụ Hãng: TVT ?ộ phân giải: 4 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: Thay đổi tiêu cự

Camera TVT TD-9421S1 (DPEIR1)
Camera TVT TD-9421S1 (DPEIR1)
2.085.000đ 2.780.000đ -25%
Loại: IP, Thân trụ Hãng: TVT ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 3.6 mm

Camera TVT-IPTD-9524S1 (D/PE/AR1)
Camera TVT-IPTD-9524S1 (D/PE/AR1)
2.085.000đ 2.780.000đ -25%
Loại: Dome, IP Hãng: TVT ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 3.6 mm

Camera TVT-IP H265+ TD-9627E2
Camera TVT-IP H265+ TD-9627E2
14.850.000đ 19.800.000đ -25%
Loại: IP, Quay quét Hãng: TVT ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: Zoom

Camera TVT-IP H265+ TD-9442E2(D/PE/IR2)
Camera TVT-IP H265+ TD-9442E2(D/PE/IR2)
3.825.000đ 5.100.000đ -25%
Loại: IP, Thân trụ Hãng: TVT ?ộ phân giải: 4 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 3.6 mm

Camera TVT-IP H265+ TD-9544E2 (D/PE/AR1
Camera TVT-IP H265+ TD-9544E2 (D/PE/AR1
3.630.000đ 4.840.000đ -25%
Loại: Dome, IP Hãng: TVT ?ộ phân giải: 4 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 3.6 mm

Camera IP H265-TVT TD-9443E2(D/AZ/PE/IR3)
Camera IP H265-TVT TD-9443E2(D/AZ/PE/IR3)
7.095.000đ 9.460.000đ -25%
Loại: AHD, IP, Thân trụ Hãng: TVT ?ộ phân giải: 4 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 3.6 mm

Camera TVT TD-7520AS
Camera TVT TD-7520AS
742.000đ 990.000đ -25%
Loại: AHD, Dome Hãng: TVT ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 3.6 mm

CAMERA TVT 7421AE2
CAMERA TVT 7421AE2
1.042.000đ 1.390.000đ -25%
Loại: AHD, Thân trụ Hãng: TVT ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 3.6 mm

Camera TVT-TD-7524AE2
Camera TVT-TD-7524AE2
1.042.500đ 1.390.000đ -25%
Loại: AHD, Dome Hãng: LTS-USA-Dự án ?ộ phân giải: 4 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 3.5 mm

Camera TVT TD-7441AE
Camera TVT TD-7441AE
1.710.000đ 2.280.000đ -25%
Loại: AHD, Thân trụ Hãng: TVT ?ộ phân giải: 4 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 3.6 mm

Camera TVT TD-7544AE
Camera TVT TD-7544AE
1.710.000đ 2.280.000đ -25%
Loại: AHD Hãng: TVT ?ộ phân giải: 4 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 3.6 mm

CAMERA TVT TD-7627AE
CAMERA TVT TD-7627AE
14.850.000đ 19.800.000đ -25%
Loại: IP, Quay quét Hãng: TVT ?ộ phân giải: 5 Megapixcel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: Thay đổi tiêu cự

Camera Samsung XND-8040RP
đ
Loại: IP Hãng: SAMSUNG ?ộ phân giải: 5 Megapixcel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 8.0 mm

Camera Samsung XND-8030RP
đ
Loại: IP Hãng: SAMSUNG ?ộ phân giải: 5 Megapixcel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 4.6 mm

Camera Samsung XND-8020RP
đ
Loại: IP Hãng: SAMSUNG ?ộ phân giải: 5 Megapixcel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 3.7 mm

Camera Samsung XND-6080RP
đ
Loại: IP Hãng: SAMSUNG ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: Thay đổi tiêu cự

Camera Samsung XND- 8080RP
đ
Loại: IP Hãng: SAMSUNG ?ộ phân giải: 5 Megapixcel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: Thay đổi tiêu cự

Camera Samsung XNO-8040RP
đ
Loại: IP Hãng: SAMSUNG ?ộ phân giải: 5 Megapixcel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 8.0 mm

Camera Samsung XNO-8030RP
đ
Loại: IP Hãng: SAMSUNG ?ộ phân giải: 5 Megapixcel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 4.6 mm

Camera Samsung XNO-8020RP
đ
Loại: IP Hãng: SAMSUNG ?ộ phân giải: 5 Megapixcel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 3.7 mm

Camera Samsung XNO-8080RP
đ
Loại: IP Hãng: SAMSUNG ?ộ phân giải: 5 Megapixcel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: Thay đổi tiêu cự

Camera Samsung XNO-6020RP
đ
Loại: IP Hãng: SAMSUNG ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 4.0 mm

Camera Samsung XNO-6010RP
đ
Loại: IP Hãng: SAMSUNG ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 2.34 mm