Camera

 
(0236) 3 873 777 0888 08 99 77
 

CAMERA VANTECH VP-1409PTZ-IP
4.200.000đ 4.550.000đ -8%
Loại: Dome Hãng: VANTECH ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: Kích thước ống kính: Zoom

CAMERA VANTECH VP-2409PTZ-IP
4.000.000đ 4.450.000đ -10%
Loại: IP, Thân trụ Hãng: VANTECH ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: Thay đổi tiêu cự

CAMERA VANTECH VP-1409PTZ
3.980.000đ 4.210.000đ -5%
Loại: Dome Hãng: VANTECH ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 3.6 mm

CAMERA VANTECH VP-2409PTZ-A
3.800.000đ 4.100.000đ -7%
Loại: Thân trụ Hãng: VANTECH ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 3.6 mm

CAMERA VANTECH VP-144TX
1.400.000đ 1.700.000đ -18%
Loại: Hãng: VANTECH ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 3.6 mm

CAMERA VANTECH VP-124TX
Loại: Thân trụ Hãng: VANTECH ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 3.6 mm

CAMERA VANTECH VP-114TX
800.000đ 1.000.000đ -20%
Loại: Dome Hãng: VANTECH ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 3.6 mm

CAMERA VANTECH VP-VP202HV2
2.600.000đ 2.950.000đ -12%
Loại: IP, Thân trụ Hãng: VANTECH ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 3.6 mm

CAMERA VANTECH CP-154CV2
1.990.000đ 2.220.000đ -10%
Loại: IP, Thân trụ Hãng: VANTECH ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 3.6 mm

CAMERA VANTECH VP-153CV2
1.600.000đ 1.900.000đ -16%
Loại: IP, Thân trụ Hãng: VANTECH ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: Kích thước ống kính: 3.6 mm

CAMERA VANTECH VP-150CV2
1.400.000đ 1.650.000đ -15%
Loại: IP, Thân trụ Hãng: VANTECH ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 3.6 mm

camera Vantech VP-184CVP
1.990.000đ 2.210.000đ -10%
Loại: Dome, IP Hãng: VANTECH ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 3.6 mm

camera Vantech VP-180KV2
1.200.000đ 1.650.000đ -27%
Loại: Dome, IP Hãng: VANTECH ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 3.6 mm

CAMERA CHUYÊN DỤNG HÀNH TRÌNH 1MP DAHUA HAC-HMW3100
Loại: Hành trình Hãng: DAHUA ?ộ phân giải: 1 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 2.8 mm

CAMERA DAHUA DH-IPC-C22P
2.040.000đ 2.560.000đ -20%
Loại: IP, Thân trụ Hãng: DAHUA ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 2.8 mm

CAMERA DAHUA DH-IPC-A22P
2.780.000đ 3.150.000đ -12%
Loại: Dome, IP Hãng: DAHUA ?ộ phân giải: 1 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 2.8 mm

CAMERA DAHUA DH-IPC-C12P
1.600.000đ 2.100.000đ -24%
Loại: IP, Thân trụ Hãng: DAHUA ?ộ phân giải: 1 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 2.8 mm

CAMERA DAHUA DH-IPC-A12P
2.180.000đ 2.750.000đ -21%
Loại: Dome, IP Hãng: DAHUA ?ộ phân giải: 1 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 2.8 mm

camera Dahua DH-IPC-C26EP
3.000.000đ 3.650.000đ -18%
Loại: IP, Thân trụ Hãng: DAHUA ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 2.8 mm

CAMERA DAHUA DH-IPC-EBW81230P
Loại: Dome, IP Hãng: DAHUA ?ộ phân giải: 12 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: Thay đổi tiêu cự

CAMERA DAHUA DH-IPC-EB5531P
Loại: Dome, IP Hãng: DAHUA ?ộ phân giải: 5 Megapixcel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: Thay đổi tiêu cự

camera Dahua IPC-PFW8800-A180
Loại: Dome, IP Hãng: DAHUA ?ộ phân giải: 8.0 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: Thay đổi tiêu cự

camera Dahua IPC-PDBW8800-A180
Loại: Dome, IP Hãng: DAHUA ?ộ phân giải: 8.0 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: 3.6 mm

CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW8331EP-Z
17.000.000đ 18.200.000đ -7%
Loại: IP, Thân trụ Hãng: DAHUA ?ộ phân giải: 3 Megapixel Chíp: CMOS Kích thước ống kính: Thay đổi tiêu cự