Bộ chuyển đổi

 
(0236) 3 873 777 0888 08 99 77
 

Conveter 4 kênh
3.200.000đ 4.000.000đ -20%

Conveter 2 kênh
1.500.000đ 2.000.000đ -25%

Conveter 2 kênh
1.500.000đ 2.000.000đ -25%

HTB-1100S Dùng cho cáp 2FO
610.000đ 700.000đ -13%

HTB-GS03-20KM Bộ gồm 2 chiếc AB
1.300.000đ

Bộ Chuyển đổi quang cho mạng Lan-Camera IP
850.000đ 970.000đ -12%

Chân đế xoay lên - xuống -trái - phải SP - 302(Trong nhà)
1.170.000đ 1.500.000đ -22%

Chân đế xoay trái - phải SP-301H
1.550.000đ 1.900.000đ -18%

Bộ chuyển đổi quang 16 kênh QTF-RS16AC 2.0
21.000.000đ 22.300.000đ -6%

Bộ chuyển đổi quang 8 kênh QTF-RS08AC 2.0
8.600.000đ 9.600.000đ -10%

Bộ chuyển đổi quang 4 kênh QTF-RS04AC 2.0
5.500.000đ 6.700.000đ -18%

Bộ chuyển đổi quang 2 kênh QTF-RS02AC 2.0
4.050.000đ 4.265.000đ -5%

Bộ chuyển đổi quang 16 kênh QTF-RS16AC
16.700.000đ 17.850.000đ -6%

Bộ chuyển đổi quang 16 kênh QTF-RS16AC
16.700.000đ 17.850.000đ -6%

Bộ chuyển đổi quang 8 kênh QTF-RS08AC
7.120.000đ 9.500.000đ -25%

Bộ chuyển đổi quang 4 kênh QTF-RS04AC
4.300.000đ 5.800.000đ -26%

Bộ chuyển đổi quang 4 kênh QTF-RS04AC
4.300.000đ 5.800.000đ -26%

Bộ chuyển đổi quang 2 kênh QTF-RS02AC
3.195.000đ 4.500.000đ -29%

Bộ chuyển đổi quang 1 kênh QTF-RS01AC
2.895.000đ 3.680.000đ -21%

Bộ chuyển đổi quang 1 kênh QTF-RS01AC
2.895.000đ 3.680.000đ -21%

Video Balun 16 kênh BNC- BL16
1.230.000đ 1.350.000đ -9%

Video Balun 8 kênh BNC- BL8CH
590.000đ 750.000đ -21%

Video Balun 4 kênh BNC- BL4CH
350.000đ 450.000đ -22%

Bộ chuyển đổi tín hiệu IP-902B
1.000.000đ 1.150.000đ -13%