Chân đế

 
(0236) 3 873 777 0888 08 99 77
 

CHÂN ĐẾ GẮN TƯỜNG SBP-300WM0
Call: 0905.821.068

CHÂN ĐẾ GẮN TƯỜNG SBP-300TM1
Call: 0905.821.068

CHÂN ĐẾ GẮN TƯỜNG SBP-300TM
Call: 0905.821.068

CHÂN ĐẾ GẮN TƯỜNG SBP-301HM4
Call: 0905.821.068

CHÂN ĐẾ GẮN TƯỜNGSBP-301HM3
Call: 0905.821.068

CHÂN ĐẾ GẮN TƯỜNG SBP-301HM2
Call: 0905.821.068

CHÂN ĐẾ GẮN TƯỜNG SBP-300HM7
Call: 0905.821.068

CHÂN ĐẾ GẮN TƯỜNG SBP-300HM6
Call: 0905.821.068

CHÂN ĐẾ GẮN TƯỜNG SBP-300HM5
Call: 0905.821.068

CHÂN ĐẾ GẮN TƯỜNG SBP-300HM4
Call: 0905.821.068

CHÂN ĐẾ GẮN TƯỜNG SBP-300HM1
Call: 0905.821.068

CHÂN ĐẾ GẮN TƯỜNG SBP-300WM1
Call: 0905.821.068

CHÂN ĐẾ GẮN TƯỜNG SBP-300KM
Call: 0905.821.068

CHÂN ĐẾ GẮN TƯỜNG SBP-300PM
Call: 0905.821.068

CHÂN ĐẾ GẮN TƯỜNG CAMERA SBP-300LM
Call: 0905.821.068

CHÂN ĐẾ GẮN TƯỜNG CAMERA SBP-300CM
Call: 0905.821.068

CHÂN ĐẾ GẮN TƯỜNG CAMERA SBP-300WM
Call: 0905.821.068

CHÂN ĐẾ GẮN TƯỜNG CAMERA SBP-300WM1
1.395.000đ 1.500.000đ -7%

CHÂN ĐẾ GẮN TƯỜNG CAMERA SBP-300CM
1.295.000đ 1.500.000đ -14%

Chân đế xoay trong nhà PTS-306
310.000đ 500.000đ -38%

Chân đế điều khiển trái - phải SP –306 (Trong nhà)
520.000đ 650.000đ -20%

Chân đế xoay trong nhà PTS -302
550.000đ 600.000đ -8%

Chân Đế Xoay lên- xuống -trái - phải Dùng Ngoài Trời PTS-301
1.169.000đ 1.369.000đ -15%

Chân đế xoay lên – xuống – trái - phải SP-301D
1.998.000đ 2.310.000đ -14%