Dây tín hiệu

 
(0236) 3 873 777 0888 08 99 77
 

cáp mạng AMP cat5e UTP
Call: 0905.821.068

YT-8110SB-11-60B
YT-8110SB-11-60B
1.006.000đ 1.050.000đ -4%

YT-8110SB-11-20B
YT-8110SB-11-20B
420.000đ 430.000đ -2%

Dây nhảy quang LC/PC-LC/PC, OM3, Duplex, 5m, 2.0mm
Dây nhảy quang LC PC-LC PC OM3 Duplex 5m 2.0mm
84.000đ 86.000đ -2%

Dây nhảy quang LC PC-SC PC OM3 Duplex 5m 2.0mm
Dây nhảy quang LC PC-SC PC OM3 Duplex 5m 2.0mm
84.000đ 87.000đ -3%

Dây nhảy quang SC/PC-SC/PC, OM3, Duplex, 5m, 2.0mm
Dây nhảy quang SC PC-SC PC OM3 Duplex 5m 2.0mm
81.000đ 85.000đ -5%

Dây nhảy quang LC/PC-LC/PC, OM3, Duplex, 3m, 2.0mm
Dây nhảy quang LC PC-LC PC OM3 Duplex 3m 2.0mm
72.000đ 75.000đ -4%

Dây nhảy quang LC/PC-SC/PC, OM3, Duplex, 3m, 2.0mm
Dây nhảy quang LC PC-SC PC OM3 Duplex 3m 2.0mm
72.000đ 75.000đ -4%

Dây nhảy quang SC/PC-SC/PC, OM3, Duplex, 3m, 2.0mm
Dây nhảy quang SC PC-SC PC OM3 Duplex 3m 2.0mm
70.000đ 75.000đ -7%

Dây nhảy quang LC/PC-LC/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm
Dây nhảy quang LC PC-LC PC MM(50 125) Duplex 5m 3.0mm
72.000đ 75.000đ -4%

Dây nhảy quang LC/PC-ST/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm
Dây nhảy quang LC PC-ST PC MM(50 125) Duplex 5m 3.0mm
Call: 0905.821.068

Dây nhảy quang LC/PC-FC/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm
Dây nhảy quang LC PC-FC PC MM(50 125) Duplex 5m 3.0mm
72.000đ 75.000đ -4%

Dây nhảy quang LC/PC-SC/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm
Dây nhảy quang LC PC-SC PC MM(50 125) Duplex 5m 3.0mm
72.000đ 75.000đ -4%

Dây nhảy quang ST/PC-ST/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm
Dây nhảy quang ST PC-ST PC MM(50 125) Duplex 5m 3.0mm
72.000đ 75.000đ -4%

Dây nhảy quang FC/PC-ST/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm
Dây nhảy quang FC PC-ST PC MM(50 125) Duplex 5m 3.0mm
72.000đ 75.000đ -4%

Dây nhảy quang FC/PC-FC/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm
Dây nhảy quang FC PC-FC PC MM(50 125) Duplex 5m 3.0mm
72.000đ 75.000đ -4%

Dây nhảy quang SC/PC-ST/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm
Dây nhảy quang SC PC-ST PC MM(50 125) Duplex 5m 3.0mm
72.000đ 75.000đ -4%

Dây nhảy quang SC/PC-FC/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm
Dây nhảy quang SC PC-FC PC MM(50 125) Duplex 5m 3.0mm
72.000đ 75.000đ -4%

Dây nhảy quang SC/PC-SC/PC, MM(50/125), Duplex, 5m, 3.0mm
Dây nhảy quang SC PC-SC PC MM(50 125) Duplex 5m 3.0mm
70.000đ 75.000đ -7%

Dây nhảy quang LC PC-LC PC MM(50 125) Duplex 3m 3.0mm
Dây nhảy quang LC PC-LC PC MM(50 125) Duplex 3m 3.0mm
65.000đ 66.000đ -2%

Dây nhảy quang LC/PC-ST/PC, MM(50/125), Duplex, 3m, 3.0mm
Dây nhảy quang LC PC-ST PC MM(50 125) Duplex 3m 3.0mm
65.000đ 66.000đ -2%

Dây nhảy quang LC PC-FC PC MM(50 125) Duplex 3m 3.0mm
Dây nhảy quang LC PC-FC PC MM(50 125) Duplex 3m 3.0mm
65.000đ 66.000đ -2%

Dây nhảy quang LC/PC-SC/PC, MM(50/125), Duplex, 3m, 3.0mm
Dây nhảy quang LC PC-SC PC MM(50 125) Duplex 3m 3.0mm
65.000đ 65.000đ -0%

Dây nhảy quang ST PC-ST PC MM(50 125) Duplex 3m 3.0mm
Dây nhảy quang ST PC-ST PC MM(50 125) Duplex 3m 3.0mm
65.000đ 66.000đ -2%