Ổ cứng

 
(0236) 3 873 777 0888 08 99 77
 

ổ cứng ST10000VN0004 IRONWOLF SERIES
13.600.000đ 14.100.000đ -4%

ổ cứng ST8000VN0022 IRONWOLF SERIES
8.900.000đ 9.350.000đ -5%

ổ cứng ST6000VN0041 IRONWOLF SERIES
7.200.000đ 7.580.000đ -5%

ổ cứng ST4000VN008 IRONWOLF SERIES
4.200.000đ 4.500.000đ -7%

ổ cứng ST3000VN007 IRONWOLF SERIES
3.400.000đ 3.750.000đ -9%

ổ cứng ST2000VN004 IRONWOLF SERIES
2.470.000đ 2.680.000đ -8%

ổ cứng ST1000VN002 IRONWOLF SERIES
1.770.000đ 2.000.000đ -12%

ổ cứng ST10000VX0004 SKYHAWK SERIES
13.500.000đ 14.200.000đ -5%

ổ cứng ST8000VX0022 SKYHAWK SERIES
8.500.000đ 9.000.000đ -6%

ổ cứng ST6000VX0023 SKYHAWK SERIES
7.500.000đ 7.920.000đ -5%

ổ cứng ST4000VX007 SKYHAWK SERIES
4.890.000đ 5.210.000đ -6%

ổ cứng ST3000VX0010 SKYHAWK SERIES
3.580.000đ 3.850.000đ -7%

ổ cứng ST2000VX008 SKYHAWK SERIES
2.700.000đ 2.950.000đ -8%

ổ cứng ST1000VX005 SKYHAWK SERIES
1.800.000đ 2.100.000đ -14%

ổ cứng toshiba MD03ABA500V
5.950.000đ 6.200.000đ -4%

ổ cứng toshiba MD03ACA400V
4.410.000đ 4.650.000đ -5%

ổ cứng chuyên dụng DAHUA ST8000VX0002
11.130.000đ 11.500.000đ -3%

ổ cứng chuyên dụng DAHUA ST6000VX001
8.050.000đ 8.350.000đ -4%

ổ cứng chuyên dụng DAHUA ST4000VM000
4.970.000đ 5.200.000đ -4%

ổ cứng chuyên dụng DAHUA ST2000VM003
2.510.000đ 2.700.000đ -7%

ổ cứng chuyên dụng DAHUA ST1000VM002
1.750.000đ 1.900.000đ -8%

Ổ cứng chuyên dụng Camera 4TB Seagate/SATA
3.850.000đ 4.000.000đ -4%

Ổ cứng SEAGATE chuyên dụng Camera 3TB Seagate/SATA
2.650.000đ 3.870.000đ -32%

Ổ cứng SEAGATE chuyên dụng Camera 3TB Seagate/SATA
3.650.000đ 3.870.000đ -6%