Phụ kiện khác

 
(0236) 3 873 777 0888 08 99 77
 

cáp điều khiển 301-CI9201-0000
3.650.000đ 3.900.000đ -6%

cáp điều khiển 301-CI9401-0000
6.350.000đ 6.950.000đ -9%

cáp báo cháy 301-CI9501-0500
10.250.000đ 10.750.000đ -5%

PHỤ KIỆN CAMERA 301-RG0600-SSBK-1223
1.080.000đ 1.250.000đ -14%

cáp mạng LAN 301-60F8LG-00GY
3.730.000đ 3.950.000đ -6%

cáp mạng LAN 301-6008LG-00BU
2.100.000đ 2.400.000đ -13%

cáp mạng LAN 301-10F08E-00GY
2.250.000đ 2.450.000đ -8%

cáp mạng LAN 301-10008E-00GY
1.500.000đ 1.750.000đ -14%

VỎ BẢO VỆ CAMERA SHB-4300H2
Call: 0905.821.068

VỎ BẢO VỆ CAMERA SHB-4300H1
Call: 0905.821.068

VỎ BẢO VỆ CAMERA SHB-4300H
Call: 0905.821.068

VỎ BẢO VỆ CAMERA SHB-4200H
Call: 0905.821.068

VỎ BẢO VỆ CAMERA SHB-4200
Call: 0905.821.068

Contronller chuyên nghiệp chuyên điều khiển camera IP SPC-2000
Call: 0905.821.068

PHỤ KIỆN CAMERA SBP-300HM1
1.395.000đ 1.500.000đ -7%

BÀN ĐIỀU KHIỂN CAMERA SPC-6000
Call: 0905.821.068

Bàn điều khiểm Camera IP KBVISION KRA-NK
Call: 0905.821.068

Bàn điều khiểm Camera IP KBVISION KH-100NK
7.345.000đ 7.720.000đ -5%

Bàn điều khiểm Camera IP KB VISION KM-DK100
Call: 0905.821.068

camera KB VISION KR-SPKN
10.270.000đ 10.950.000đ -6%

Adaptor quang SC/PC loại đơn
35.000đ 45.000đ -22%

Rệp nối dây quang
35.000đ 40.000đ -13%

Hộp phối quang ODF 4 FO
220.000đ 240.000đ -8%

Tool Kit cáp quang
2.850.000đ 5.000.000đ -43%