Camera bán chạy

 
(0236) 3 873 777 0888 08 99 77
 

CAMERA HD CVI 4.0MP KB VISION KX-2K11CP
Call: 0905.821.068

CAMERA IP 1.0MP VANTECH VT-6300A
880.000đ 1.080.000đ -19%

CAMERA AHD 2.0MP TVT TD-7420AS
Call: 0905.821.068

CAMERA IP 2.0MP TVT TD-9521S1H (D/PE/IR1)
Call: 0905.821.068

CAMERA IP 1.3MP HIK VISION DS-2CD2010F-IW
2.293.200đ 3.000.000đ -24%

CAMERA IP 2MP HIK VISION DS-2CD2122FWD-I
2.982.000đ 32.000.000đ -91%

CAMERA IP 3MP HIK VISION DS-2CD2135FWD-IS
4.242.000đ 4.942.000đ -14%

CAMERA IP 2MP HIK VISION DS-2CD2125FWD-IS
4.006.800đ 4.606.800đ -13%

CAMERA IP 2MP HIK VISION DS-2CD2125FWD-I
3.780.000đ 3.780.000đ -0%

CAMERA IP 2MP HIK VISION DS-2CD2025FWD-I
3.662.400đ 4.000.000đ -8%

CAMERA HD-TVI 2MP HIK VISION DS-2CE16D8T-IT5E
2.192.400đ 2.592.400đ -15%

CAMERA 2.0MP QUESTEK QOB-3703D
1.065.000đ 1.365.000đ -22%

CAMERA 1.3MP QUESTEK QOB-3702D
990.000đ 1.090.000đ -9%

CAMERA 1.0MP QUESTEK QOB-3701D
885.000đ 985.000đ -10%

CAMERA 2.0MP QUESTEK QOB-2123D
945.000đ 1.045.000đ -10%

CAMERA 1.3MP QUESTEK QOB-2122D
825.000đ 925.000đ -11%

CAMERA 1.0MP QUESTEK QOB-2121D
690.000đ 790.000đ -13%

CAMERA 2.0MP QUESTEK QOB-1203D
645.000đ 745.000đ -13%

CAMERA 1.3MP QUESTEK QOB-1202D
570.000đ 670.000đ -15%

CAMERA 1.0MP QUESTEK QOB-1201D
510.000đ 590.000đ -14%

CAMERA 2.0MP QUESTEK QOB-4193D
825.000đ 925.000đ -11%

CAMERA 1.3MP QUESTEK QOB-4192D
660.000đ 760.000đ -13%

CAMERA 2.0MP QUESTEK QOB-4183D
705.000đ 795.000đ -11%

CAMERA 1.0MP QUESTEK QOB-4181D
510.000đ 610.000đ -16%