Camera hot

 
(0236) 3 873 777 0888 08 99 77
 

Camera IP Thân hồng ngoại 2MP SAMSUNG WISENET LNO-6020R
Camera IP Thân hồng ngoại 2MP SAMSUNG WISENET LNO-6020R
Call: 0905.821.068

Camera IP Dome hồng ngoại 2 Megapixel SAMSUNG WISENET LNV-6010R
Call: 0905.821.068

Camera IP Dome hồng ngoại 2 Megapixel SAMSUNG WISENET LNV-6070R
Camera IP Dome hồng ngoại 2 Megapixel SAMSUNG WISENET LNV-6070R
Call: 0905.821.068

Camera IP Dome hồng ngoại 2 Megapixel SAMSUNG WISENET LND-6010R
Camera IP Dome hồng ngoại 2 Megapixel SAMSUNG WISENET LND-6010R
2.880.000đ 3.450.000đ -17%

Camera IP Dome hồng ngoại 2 Megapixel SAMSUNG WISENET LND-6070R
Camera IP Dome hồng ngoại 2 Megapixel SAMSUNG WISENET LND-6070R
5.100.000đ 5.790.000đ -12%

Camera IP ống kình ngoài trời Samsung LNO-6010R
Camera IP ống kình ngoài trời Samsung LNO-6010R
3.177.000đ 3.789.000đ -16%

SAMSUNG WISENET LNO-6070R
SAMSUNG WISENET LNO-6070R
6.500.000đ 7.250.000đ -10%

CAMERA DAHUA DH-IPC-C22P
CAMERA DAHUA DH-IPC-C22P
2.040.000đ 2.750.000đ -26%

CAMERA DAHUA DH-IPC-C12P
1.600.000đ 2.110.000đ -24%

CAMERA DAHUA DH-IPC-A22P
CAMERA DAHUA DH-IPC-A22P
2.780.000đ 3.250.000đ -14%

CAMERA DAHUA DH-IPC-A12P
CAMERA DAHUA DH-IPC-A12P
2.180.000đ 2.990.000đ -27%

camera Dahua DH-IPC-EBW81230P
camera Dahua DH-IPC-EBW81230P
Call: 0905.821.068

CAMERA DAHUA IPC-PFW8800-A180
camera Dahua IPC-PFW8800-A180
Call: 0905.821.068

Camera Dahua IPC-PDBW8800-A180
Camera Dahua IPC-PDBW8800-A180
Call: 0905.821.068

camera ip Dahua DH-IPC-HFW8331EP-Z5
camera ip Dahua DH-IPC-HFW8331EP-Z5
17.300.000đ 18.400.000đ -6%

Camera ip Dahua DH-IPC-HFW8331EP-Z
Camera ip Dahua DH-IPC-HFW8331EP-Z
17.000.000đ 17.990.000đ -6%

Camera ip Dahua DH-IPC-HFW8231EP-Z5
Camera ip Dahua DH-IPC-HFW8231EP-Z5
15.730.000đ 16.880.000đ -7%

Camera ip Dahua DH-IPC-HFW8231EP-Z
Camera ip Dahua DH-IPC-HFW8231EP-Z
15.050.000đ 16.560.000đ -9%

Camera Dome IP Dahua DH-IPC-HDW4830EMP-AS
Camera Dome IP Dahua DH-IPC-HDW4830EMP-AS
6.900.000đ 7.860.000đ -12%

Camera ip Dahua DH-IPC-HFW4830EP-S
6.900.000đ 7.865.000đ -12%

Camera ip Dahua DH-IPC-HFW5631EP-ZE
Camera ip Dahua DH-IPC-HFW5631EP-ZE
10.330.000đ 11.350.000đ -9%

Camera ip Dome DH-IPC-HDBW4631EP-ASE
Camera Dahua DH-IPC-HDBW4631EP-ASE
6.200.000đ 6.860.000đ -10%

Camera ip Dahua DH-IPC-HFW4631EP-SE
Camera ip Dahua DH-IPC-HFW4631EP-SE
6.200.000đ 6.860.000đ -10%

Camera ip Dome Dahua DH-IPC-HDBW4431EP-ASE
Camera Dahua DH-IPC-HDBW4431EP-ASE
5.600.000đ 6.150.000đ -9%