Camera

 
(0236) 3 873 777 0888 08 99 77
 

CAMERA IP 2.0MP VANTECH VP-410SIP
1.800.000đ
Loại: IP Hãng: VANTECH ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: Kích thước ống kính:

CAMERA IP 2.0MP VANTECH VP-2200SIP
1.092.000đ 1.592.000đ -31%
Loại: IP Hãng: VANTECH ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: Kích thước ống kính:

VPP-02BS
18.200.000đ 20.000.000đ -9%
Loại: IP Hãng: VANTECH ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: Kích thước ống kính:

VPP-01BS
19.370.000đ 20.370.000đ -5%
Loại: IP Hãng: VANTECH ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: Kích thước ống kính:

CAMERA VANTECH VP-5012IP
14.560.000đ 15.560.000đ -6%
Loại: CAMERA DỰ ÁN Hãng: VANTECH ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: Kích thước ống kính:

CAMERA PTZ VANTECH VP-5011IP
5.000.000đ 6.000.000đ -17%
Loại: Thân trụ Hãng: VANTECH ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: Kích thước ống kính:

CAMERA AHD VANTECH VP-133AHDM
1.170.000đ 1.770.000đ -34%
Loại: AHD Hãng: VANTECH ?ộ phân giải: 1.3 Megapixel Chíp: Kích thước ống kính:

CAMERA AHD VANTECH VP-103AHDM
780.000đ 1.080.000đ -28%
Loại: AHD Hãng: VANTECH ?ộ phân giải: 1.3 Megapixel Chíp: Kích thước ống kính:

CAMERA AHD VANTECH VP-1005AHDM
780.000đ 1.080.000đ -28%
Loại: AHD Hãng: VANTECH ?ộ phân giải: 1.3 Megapixel Chíp: Kích thước ống kính:

CAMERA AHD VANTECH VP-309AHD
31.200.000đ
Loại: AHD Hãng: VANTECH ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: Kích thước ống kính:

CAMERA PTZ VANTECH VP-308AHD
28.600.000đ
Loại: CAMERA DỰ ÁN Hãng: VANTECH ?ộ phân giải: 1.3 Megapixel Chíp: Kích thước ống kính:

CAMERA AHD VANTECH VP-311AHDH
7.800.000đ
Loại: AHD Hãng: VANTECH ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: Kích thước ống kính:

CAMERA AHD VANTECH VP-301AHDM
6.435.000đ
Loại: AHD Hãng: VANTECH ?ộ phân giải: 1.3 Megapixel Chíp: Kích thước ống kính:

CAMERA AHD VANTECH VP-312AHDH
9.750.000đ
Loại: AHD Hãng: VANTECH ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: Kích thước ống kính:

CAMERA HD-TVI VANTECH VP-156TVI
1.170.000đ 1.770.000đ -34%
Loại: HD TVI Hãng: VANTECH ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: Kích thước ống kính:

CAMERA HD-TVI VANTECH VP-158TVI
1.040.000đ 1.440.000đ -28%
Loại: HD TVI Hãng: VANTECH ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: Kích thước ống kính:

CAMERA HD-TVI VANTECH VP-1509PTT
4.225.000đ 5.225.000đ -19%
Loại: HD TVI Hãng: ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: Kích thước ống kính: Zoom

CAMERA HD-TVI VANTECH VP-304TVI
11.700.000đ 12.700.000đ -8%
Loại: HD TVI Hãng: ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: Kích thước ống kính:

CAMERA PTZ VANTECH VP-309TVI
32.370.000đ 39.370.000đ -18%
Loại: CAMERA DỰ ÁN Hãng: VANTECH ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: Kích thước ống kính:

CAMERA AHD/TVI/CVI VANTECH VP-5200C
1.456.000đ 1.556.000đ -6%
Loại: AHD, HD CVI, HD TVI Hãng: VANTECH ?ộ phân giải: 5 Megapixcel Chíp: Kích thước ống kính:

CAMERA AHD/TVI/CVI VANTECH VP-5200T
1.456.000đ 1.556.000đ -6%
Loại: AHD, HD CVI, HD TVI Hãng: VANTECH ?ộ phân giải: 5 Megapixcel Chíp: Kích thước ống kính:

CAMERA AHD/TVI/CVI VANTECH VP-5200A
1.456.000đ 1.556.000đ -6%
Loại: AHD, HD CVI, HD TVI Hãng: VANTECH ?ộ phân giải: 5 Megapixcel Chíp: Kích thước ống kính:

CAMERA AHD/TVI/CVI VANTECH VP-2200C
715.000đ 915.000đ -22%
Loại: AHD, HD CVI, HD TVI Hãng: VANTECH ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: Kích thước ống kính: 3.6 mm

CAMERA AHD/TVI/CVI VANTECH VP-2200T
715.000đ 915.000đ -22%
Loại: AHD, HD CVI, HD TVI Hãng: VANTECH ?ộ phân giải: 2 Megapixel Chíp: Kích thước ống kính: 3.6 mm