Camera công nghệ AHD

 
(0236) 3 873 777 0888 08 99 77
 

CAMERA AHD 1.3MP VANTECH VP-2167AHD
780.000đ 810.000đ -4%

CAMERA AHD 1.3MP VANTECH VP-155AHDM
910.000đ 1.200.000đ -24%

CAMERA AHD 1.3MP VANTECH VP-105AHDM
845.000đ 1.100.000đ -23%

CAMERA AHD 1.3MP VANTECH VP-1007A
578.000đ 778.000đ -26%

CAMERA AHD 1.3MP VANTECH VP-130AHD
2.730.000đ 2.930.000đ -7%

CAMERA AHD 1.3MP VANTECH VP-243AHDM
1.625.000đ 1.825.000đ -11%

CAMERA AHD 1.3MP VANTECH VP-233AHDM
1.990.000đ 1.690.000đ --18%

CAMERA AHD 1.3MP VANTECH VP-143AHDM
1.300.000đ 1.500.000đ -13%

CAMERA AHD 1.3MP VANTECH VP-183AHDM
1.170.000đ 1.470.000đ -20%

CAMERA AHD 1.3MP VANTECH VP-142AHDM
1.040.000đ 1.340.000đ -22%

CAMERA AHD 1.3MP VANTECH VP-132/133AHDM
Call: 0905.821.068

CAMERA AHD 1.3MP VANTECH VP-123AHDM
1.105.000đ 1.305.000đ -15%

CAMERA AHD 1.3MP VANTECH VP-152AHDM
780.000đ 800.000đ -3%

CAMERA AHD 1.3MP VANTECH VP-122AHDM
845.000đ 1.000.000đ -16%

CAMERA AHD 1.3MP VANTECH VP-201AHDM
1.820.000đ 2.100.000đ -13%

CAMERA AHD 1.3MP VANTECH VP-173AHDM
1.072.500đ 1.272.500đ -16%

CAMERA AHD 1.3MP VANTECH VP-292AHDM
780.000đ 800.000đ -3%

CAMERA AHD 2.0MP VANTECH VP-264AHDH
1.820.000đ 2.100.000đ -13%

CAMERA AHD 2.0MP VANTECH VP-254AHDH
1.170.000đ 1.370.000đ -15%

CAMERA AHD 2.0MP VANTECH VP-156AHDH
1.040.000đ 1.240.000đ -16%

CAMERA AHD 2.0MP VANTECH VP-106AHDH
1.137.500đ 1.337.500đ -15%

CAMERA AHD 2.0MP VANTECH VP-104AHDH
1.027.000đ 1.227.000đ -16%

CAMERA AHD 2.0MP VANTECH VP-1006AHDH
910.000đ 950.000đ -4%

CAMERA AHD 2.0MP VANTECH VP-224AHDH
1.170.000đ 1.370.000đ -15%