Camera Dome

 
(0236) 3 873 777 0888 08 99 77
 

Camera IP Dome hồng ngoại 2 Megapixel SAMSUNG WISENET LNV-6010R
Call: 0905.821.068

Camera IP Dome hồng ngoại 2 Megapixel SAMSUNG WISENET LNV-6070R
Camera IP Dome hồng ngoại 2 Megapixel SAMSUNG WISENET LNV-6070R
Call: 0905.821.068

Camera IP Dome hồng ngoại 2 Megapixel SAMSUNG WISENET LND-6010R
Camera IP Dome hồng ngoại 2 Megapixel SAMSUNG WISENET LND-6010R
2.880.000đ 3.450.000đ -17%

Camera IP Dome hồng ngoại 2 Megapixel SAMSUNG WISENET LND-6070R
Camera IP Dome hồng ngoại 2 Megapixel SAMSUNG WISENET LND-6070R
5.100.000đ 5.790.000đ -12%

camera Dahua DH-SD59225I-HC
camera Dahua DH-SD59225I-HC
13.120.000đ 14.150.000đ -7%

CAMERA DAHUA DH-IPC-A22P
CAMERA DAHUA DH-IPC-A22P
2.780.000đ 3.250.000đ -14%

CAMERA DAHUA DH-IPC-A12P
CAMERA DAHUA DH-IPC-A12P
2.180.000đ 2.990.000đ -27%

camera Dahua DH-IPC-EBW81230P
camera Dahua DH-IPC-EBW81230P
Call: 0905.821.068

CAMERA DAHUA DH-IPC-EB5531P
CAMERA DAHUA DH-IPC-EB5531P
7.400.000đ 8.580.000đ -14%

Camera Dahua IPC-PDBW8800-A180
Camera Dahua IPC-PDBW8800-A180
Call: 0905.821.068

Camera ip Dome DH-IPC-HDBW4631EP-ASE
Camera Dahua DH-IPC-HDBW4631EP-ASE
6.200.000đ 6.860.000đ -10%

Camera ip Dome Dahua DH-IPC-HDBW4431EP-ASE
Camera Dahua DH-IPC-HDBW4431EP-ASE
5.600.000đ 6.150.000đ -9%

Camera ip Dome Dahua DH-IPC-HDBW4231EP-ASE
Camera Dahua DH-IPC-HDBW4231EP-ASE
5.100.000đ 5.640.000đ -10%

Camera Dome Dahua DH-IPC-HDBW1230EP-S
Camera Dahua DH-IPC-HDBW1230EP-S
3.100.000đ 3.450.000đ -10%

Camera Dome Dahua DH-IPC-HDBW1220EP-S3
Camera Dahua DH-IPC-HDBW1220EP-S3
2.630.000đ 2.750.000đ -4%

HAC-HDW1200EMP-A-S3
HAC-HDW1200EMP-A-S3
1.440.000đ 1.500.000đ -4%

CAMERA AHD 2.0MP VANTECH VP-111A
454.000đ

CAMERA AHD 5.0MP TVT TD-7553AE-FZ-IR2
Call: 0905.821.068

CAMERA AHD 5.0MP TVT TD-7551AE-IR1
Call: 0905.821.068

CAMERA IP 3.0MP TVT TD-9632AE2
Call: 0905.821.068

CAMERA IP 2.0MP TVT TD-9583E2 (D/AZ/PE/IR2)
Call: 0905.821.068

CAMERA IP 2.0MP TVT TD-9521E2
Call: 0905.821.068

CAMERA IP STARLINGT 2.0 VANTECH VP-2224SIP/IP
910.000đ

CAMERA SPEEDOME 4.0MP VANTECH VP-4224A/T/C
900.000đ 1.290.000đ -30%