Camera công nghệ HD CVI

 
(0236) 3 873 777 0888 08 99 77
 

HAC-HUM3201BP
HAC-HUM3201BP
Call: 0905.821.068

CAMERA AHD/TVI/CVI VANTECH VP-5200C
1.456.000đ 1.556.000đ -6%

CAMERA AHD/TVI/CVI VANTECH VP-5200T
1.456.000đ 1.556.000đ -6%

CAMERA AHD/TVI/CVI VANTECH VP-5200A
1.456.000đ 1.556.000đ -6%

CAMERA AHD/TVI/CVI VANTECH VP-2200C
715.000đ 915.000đ -22%

CAMERA AHD/TVI/CVI VANTECH VP-2200T
715.000đ 915.000đ -22%

CAMERA AHD/TVI/CVI VANTECH VP-2200A
715.000đ 915.000đ -22%

CAMERA AHD/TVI VANTECH VP-2224ST
910.000đ 1.100.000đ -17%

CAMERA AHD/TVI/CVI VANTECH VP-5224C
1.274.000đ 1.774.000đ -28%

CAMERA AHD/TVI/CVI VANTECH VP-5224T
1.274.000đ 1.774.000đ -28%

CAMERA AHD/TVI/CVI VANTECH VP-5224A
1.274.000đ 1.774.000đ -28%

CAMERA AHD/TVI/CVI VANTECH VP-2224C
600.000đ 900.000đ -33%

CAMERA AHD/TVI/CVI VANTECH VP-2224T
600.000đ 900.000đ -33%

CAMERA AHD/TVI/CVI VANTECH VP-2224A
600.000đ 900.000đ -33%

CAMERA HD-CVI VANTECH VP-405SC
2.600.000đ 3.000.000đ -13%

CAMERA HD-CVI VANTECH VP-403SC
2.400.000đ 2.800.000đ -14%

CAMERA HD-CVI VANTECH VP-401SC
2.800.000đ 3.200.000đ -13%

CAMERA SPEEDOME 4.0MP VANTECH VP-4200A/T/C
1.092.000đ 1.500.000đ -27%

CAMERA SPEEDOME 4.0MP VANTECH VP-4224A/T/C
900.000đ 1.290.000đ -30%

CAMERA HD CVI 4.0MP KB VISION KX-2K11CP
Call: 0905.821.068

CAMERA AHD 2.0MP TVT TD-7421AE2
Call: 0905.821.068

CAMERA AHD 1.0MP QUESTEK QNV-1211AHD
735.000đ 835.000đ -12%

CAMERA AHD 1.0MP QUESTEK QNV-1641AHD
675.000đ 775.000đ -13%

CAMERA AHD 1.0MP QUESTEK QNV-1631AHD
480.000đ 580.000đ -17%