Camera công nghệ HD CVI

 
(0236) 3 873 777 0888 08 99 77
 

CAMERA HD-CVI 2.0MP VANTECH VP-222CVI
1.137.500đ 1.337.500đ -15%

CAMERA HD-CVI 2.0MP VANTECH VP-220CVI
1.027.000đ 1.227.000đ -16%

CAMERA HD-CVI 2.0MP VANTECH VP-218CVI
1.040.000đ 1.340.000đ -22%

CAMERA HD-CVI 2.0MP VANTECH VP-200CVI
6.240.000đ 6.440.000đ -3%

CAMERA HD-CVI 2.0MP VANTECH VP-1006CVI
910.000đ 1.100.000đ -17%

CAMERA AHD 2.0MP VANTECH VP-1009PTA
2.470.000đ 2.670.000đ -7%

CAMERA HD-CVI 2.0MP VANTECH VP-410SC
2.080.000đ 2.380.000đ -13%

CAMERA HD-CVI 2.0MP VANTECH VP-402SC
2.080.000đ 2.280.000đ -9%

CAMERA HD-CVI 2.0MP VANTECH VP-406SC
1.937.000đ 2.137.000đ -9%

CAMERA HD-CVI 2.0MP VANTECH VP-234CVI
1.937.000đ 2.237.000đ -13%

CAMERA HD-CVI 2.0MP VANTECH VP-408SC
1.885.000đ 2.100.000đ -10%

CAMERA HD-CVI 2.0MP VANTECH VP-404SC
1.820.000đ 2.000.000đ -9%

CAMERA HD-CVI 2.0MP VANTECH VP-217CVI
1.885.000đ 2.000.000đ -6%

CAMERA HD-CVI 2.0MP VANTECH VP-215CVI
1.430.000đ 1.730.000đ -17%

CAMERA HD-CVI 2.0MP VANTECH VP-214CVI
1.105.000đ 1.405.000đ -21%

CAMERA HD-CVI 2.0MP VANTECH VP-1009PTC
2.470.000đ 2.770.000đ -11%

CAMERA HD-CVI 2.0MP VANTECH VP-1008C
910.000đ 950.000đ -4%

CAMERA HD-CVI 2.0MP VANTECH VP-200C
975.000đ 1.000.000đ -3%

CAMERA HD-CVI 2.0MP VANTECH VP-100C
975.000đ 1.000.000đ -3%

CAMERA HD-CVI 2.0MP VANTECH VP-112CVI
910.000đ 930.000đ -2%

CAMERA HD-CVI 2.0MP VANTECH VP-111CVI
1.170.000đ 1.370.000đ -15%

CAMERA HD-CVI 2.0MP VANTECH VP-307CVI
9.750.000đ 9.950.000đ -2%

CAMERA HD-CVI 2.0MP VANTECH VP-302CVI
7.800.000đ 8.000.000đ -3%

CAMERA HD-CVI 2.0MP VANTECH VP-305CVI
9.750.000đ 9.950.000đ -2%