Camera Quay quét

 
(0236) 3 873 777 0888 08 99 77
 

Camera TVT-IP H265+ TD-9627E2
Camera TVT-IP H265+ TD-9627E2
14.850.000đ 19.800.000đ -25%

CAMERA TVT TD-7627AE
CAMERA TVT TD-7627AE
14.850.000đ 19.800.000đ -25%

Camera DaHua SD42212I-HC
6.300.000đ 6.950.000đ -9%

Camera DaHua SD6C225I-HC
10.560.000đ 11.500.000đ -8%

Camera DaHua SD6C131I-HC
10.560.000đ 11.350.000đ -7%

Camera DaHua SD49225I-HC
8.800.000đ 9.500.000đ -7%

Camera DaHua SD59225I-HC
10.040.000đ 11.000.000đ -9%

CAMERA QUAY QUÉT SCP-2370RHP
Call: 0905.821.068

CAMERA DAHUA SD59131U-NHI
14.300.000đ 15.210.000đ -6%

CAMERA QUAY QUÉT DAHUA SD59225U-NHI
14.300.000đ 15.200.000đ -6%

CAMERA DAHUA SD49225T-HN
11.215.000đ 11.750.000đ -5%

CAMERA DAHUA IP HDB4100F-PT
3.490.000đ 3.780.000đ -8%

CAMERA IP KBVISION QUAY QUÉT KX-2008PN
10.312.500đ 12.200.000đ -15%

CAMERA IP KBVISION QUAY QUÉT KX-1008PN
9.625.000đ 12.200.000đ -21%

CAMERA IP KBVISION QUAY QUÉT KX-2408IRSN
60.000.000đ 69.990.000đ -14%

CAMERA IP KBVISION QUAY QUÉT KX-2308IRSN
36.250.000đ 41.000.000đ -12%

CAMERA HOME IP KBVISION DOME KX-H13PWN
2.562.500đ 3.100.000đ -17%

CAMERA HOME IP KBVISION KX-H30PWN
2.812.500đ 3.400.000đ -17%

CAMERA IP QUAY QUÉT KBVISION KX-0504FN
5.312.500đ 6.345.000đ -16%

CAMERA IP KBVISION QUAY QUÉT KX-1204FN
16.000.000đ 19.900.000đ -20%

CAMERA DAHUA IP SD29204S-GN
5.530.000đ 5.750.000đ -4%

CAMERA DAHUA IPC-AW12W
3.185.000đ 4.900.000đ -35%

CAMERA QUAY QUÉT DAHUA SD6C120I-HC
7.750.000đ 8.000.000đ -3%

CAMERA QUAY QUÉT DAHUA SD42112I-HC
4.840.000đ 5.050.000đ -4%