Đầu ghi

 
(0236) 3 873 777 0888 08 99 77
 

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16410SH
25.000.000đ 27.000.000đ -7%

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-8410SH
16.000.000đ 18.000.000đ -11%

ĐẦU GHI HÌNH IP VANTECH VP-6445H265
49.000.000đ 51.000.000đ -4%

ĐẦU GHI HÌNH IP VANTECH VP-3645H265
26.000.000đ 28.000.000đ -7%

ĐẦU GHI HÌNH IP VANTECH VP-32860H265
19.800.000đ 21.800.000đ -9%

ĐẦU GHI HÌNH IP VANTECH VP-32860NVR
9.800.000đ 11.000.000đ -11%

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-32860AHDH
24.000.000đ 27.000.000đ -11%

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-32060AHDM
15.000.000đ 17.000.000đ -12%

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16260ATC
5.990.000đ 6.390.000đ -6%

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VPH-16263TVI
19.000.000đ 20.000.000đ -5%

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VPH-8463TVI
15.000.000đ 17.000.000đ -12%

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1664ATC
6.980.000đ 7.380.000đ -5%

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-864ATC
3.600.000đ 4.000.000đ -10%

ĐẦU GHI HÌNH H.265 4K NVR TVT TD-3332H2
Call: 0905.821.068

ĐẦU GHI HÌNH H.265 4K NVR TVT TD-3216H1
Call: 0905.821.068

ĐẦU GHI HÌNH H.265 4K NVR TVT TD-3208H1
Call: 0905.821.068

ĐẦU GHI HÌNH H.265 4K NVR TVT TD-3204H1
Call: 0905.821.068

ĐẦU GHI HÌNH H.265 NVR TVT TD-3216H2-C
Call: 0905.821.068

ĐẦU GHI HÌNH H.265 NVR TVT TD-3208H1-C
Call: 0905.821.068

ĐẦU GHI HÌNH H.265 NVR TVT TD-3204H1-C
Call: 0905.821.068

ĐẦU GHI HÌNH TVT TD-2716AE-P
Call: 0905.821.068

ĐẦU GHI HÌNH TVT TD-2708AE-P
Call: 0905.821.068

ĐẦU GHI HÌNH TVT TD-2704AS-P
Call: 0905.821.068

ĐẦU GHI HÌNH TVT TD-2732TC-C
Call: 0905.821.068