Đầu ghi hình công nghệ HD TVI

 
(0236) 3 873 777 0905 821 068