Đầu ghi hình công nghệ HD TVI

 
(0236) 3 873 777 0888 08 99 77