Đầu ghi hình công nghệ HD TVI

 
(0236) 3 873 777 0888 08 99 77
 

đầu ghi hình DHI-XVR5432L
24.700.000đ 26.000.000đ -5%

đầu ghi hình HCVR4232AN-S3
11.090.000đ 11.990.000đ -8%

đầu ghi hình DHI-XVR5216AN
7.605.000đ 7.990.000đ -5%

Đầu ghi hình KBVISION KRA-1682F5
Call: 0905.821.068

Đầu ghi hình KBVISION KRA-0881F5
Call: 0905.821.068

Đầu ghi hình KBVISION KRA-0481F5
Call: 0905.821.068

Đầu ghi hình KBVISION KM-3268D4
Call: 0905.821.068

Đầu ghi hình KBVISION KM-1662D5
Call: 0905.821.068

Đầu ghi hình KBVISION KM-861D5
Call: 0905.821.068

Đầu ghi hình KBVISION KM-461D5
Call: 0905.821.068

Đầu ghi hình KB VISION KR-9000-32-8DR
42.250.000đ 47.000.000đ -10%

Đầu ghi hình KB VISION KH-8216D5
7.670.000đ 7.990.000đ -4%

Đầu ghi hình KB VISION KR-9000-16-2DR
9.685.000đ 10.000.000đ -3%

Đầu ghi hình KB VISION KR-9000-8-1DR
5.000.000đ 5.300.000đ -6%

Đầu ghi hình KB VISION KR-9000-4-1DR
3.120.000đ 3.250.000đ -4%

Đầu ghi hình DAHUA DHI-NVR4116HS-4KS2
3.930.000đ 4.120.000đ -5%

Đầu ghi hình DAHUA DHI-NVR4108HS-4KS2
3.260.000đ 3.490.000đ -7%

Đầu ghi hình DAHUA DHI-NVR4104HS-4KS2
3.120.000đ 3.300.000đ -5%

Đầu ghi hình DAHUA HCVR4224AN-S2
8.640.000đ 8.990.000đ -4%

Đầu ghi hình DAHUA DHI-HCVR5432L-S2
22.610.000đ 24.900.000đ -9%

Đầu ghi hình DAHUA DHI-HCVR5424L-S2
19.040.000đ 20.300.000đ -6%

Đầu ghi hình DAHUA DHI-XVR5116HS
6.960.000đ 7.250.000đ -4%

Đầu ghi hình DAHUA DHI-XVR5108HS
3.665.000đ 3.950.000đ -7%

Đầu ghi hình DAHUA DHI-XVR5104HS
2.400.000đ 2.650.000đ -9%