Đầu ghi hình công nghệ AHD

 
(0236) 3 873 777 0888 08 99 77
 

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-32860AHDH
24.000.000đ 27.000.000đ -11%

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-32060AHDM
15.000.000đ 17.000.000đ -12%

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16260ATC
5.990.000đ 6.390.000đ -6%

ĐẦU GHI HÌNH TVT TD-2716AE-P
Call: 0905.821.068

ĐẦU GHI HÌNH TVT TD-2708AE-P
Call: 0905.821.068

ĐẦU GHI HÌNH TVT TD-2704AS-P
Call: 0905.821.068

ĐẦU GHI HÌNH TVT TD-2732TC-C
Call: 0905.821.068

ĐẦU GHI HÌNH TVT TD-2716TE-C
Call: 0905.821.068

ĐẦU GHI HÌNH TVT TD-2708TS-C
Call: 0905.821.068

ĐẦU GHI HÌNH TVT TD-2704TS-C
Call: 0905.821.068

ĐẦU GHI HÌNH TVT TD-2116TS-SL
Call: 0905.821.068

TD-2108TS-SL
ĐẦU GHI HÌNH TVT TD-2108TS-SL
3.280.000đ 3.300.000đ -1%

ĐẦU GHI HÌNH TVT TD-2104TS-SL
2.120.000đ 2.200.000đ -4%

ĐẦU GHI HÌNH H.264 DVR TVT TD-2716TC-PR
Call: 0905.821.068

ĐẦU GHI HÌNH KX-8232D5
Call: 0905.821.068

đầu ghi hình DHI-XVR5432L
24.700.000đ 26.000.000đ -5%

đầu ghi hình HCVR4232AN-S3
11.090.000đ 11.990.000đ -8%

đầu ghi hình DHI-XVR5216AN
7.605.000đ 7.990.000đ -5%

đầu ghi hình AHD DVR SRD-494P
7.470.000đ 8.000.000đ -7%

đầu ghi hình AHD DVR SRD-894P
14.310.000đ 15.050.000đ -5%

đầu ghi hình AHD DVR SRD-1685P
16.720.000đ 17.250.000đ -3%

đầu ghi hình AHD DVR SRD-1694P
17.550.000đ 18.200.000đ -4%

đầu ghi hình AHD DVR HRD-E430LP
2.405.000đ 2.850.000đ -16%

đầu ghi hình AHD DVR HRD-E1630LP
6.080.000đ 6.550.000đ -7%