Đầu ghi hình Camera IP (NVR)

 
(0236) 3 873 777 0888 08 99 77