Đầu ghi hình tích hợp USB 3G

 
(0236) 3 873 777 0888 08 99 77