Đầu ghi - sản phẩm HOT

 
(0236) 3 873 777 0888 08 99 77
 

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION KX-4K8816N2
Call: 0905.821.068

ĐẦU GHI HÌNH DHI-XVR5232AN
Call: 0905.821.068

TD-3564H8
Đàu ghi hình TVT-4K-TD-3564H8
29.100.000đ 38.800.000đ -25%

Đầu ghi H.265 TVT-TD-3332H4
Đầu ghi 4K H.265 TVT-TD-3332H4
13.020.000đ 17.600.000đ -26%

Đầu ghi H.265 TVT-TD-3332H4
Đầu ghi 4K H.265 TVT-TD-3332H4
13.020.000đ 17.600.000đ -26%

Đầu ghi H.265 TVT-TD-3564H8
Đầu ghi 4K H.265 TVT-TD-3564H8
29.100.000đ 38.800.000đ -25%

DAU GHI DAHUA DHI-NVR4216-4KS2
5.590.000đ 6.120.000đ -9%

đầu ghi hình HCVR4232AN-S3
11.090.000đ 11.990.000đ -8%

Đầu ghi Dahua NVR5832-4KS2
Call: 0905.821.068

Đầu Ghi Hình FN3109H
3.435.000đ 3.500.000đ -2%

đầu ghi hình LTN8708-P8
4.965.000đ 5.250.000đ -5%

đầu ghi hình LTD8308T-ST
6.835.000đ 7.000.000đ -2%

đầu ghi hình SRN-1673SP
21.760.000đ 22.350.000đ -3%

đầu ghi hình XRN-2011P
64.215.000đ 65.230.000đ -2%

đầu ghi hình PRN-4011P
108.675.000đ 110.000.000đ -1%

đầu ghi hình XRN-3010P
55.200.000đ 56.000.000đ -1%

đầu ghi hình DVR SRD-854DP
17.700.000đ 18.800.000đ -6%

đầu ghi hình DVR SRD-1656DP
23.850.000đ 24.500.000đ -3%

đầu ghi hình AHD DVR SRD-1694P
17.550.000đ 18.200.000đ -4%

ĐẦU GHI HÌNH PANASONIC CJ-HDR104
6.768.000đ 7.520.000đ -10%

SERVER LƯU TRỮ KBVISION KRA-SS768N48
Call: 0905.821.068

SERVER LƯU TRỮ KBVISION KRA-SS512N36
Call: 0905.821.068

KBVISION KRA-MS500
Call: 0905.821.068

Đầu ghi hình KBVISION KRA- 4K128816SNR2
Call: 0905.821.068