Đầu thi khuyến mãi

 
(0236) 3 873 777 0888 08 99 77
 

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16410SH
25.000.000đ 27.000.000đ -7%

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-8410SH
16.000.000đ 18.000.000đ -11%

ĐẦU GHI HÌNH IP VANTECH VP-6445H265
49.000.000đ 51.000.000đ -4%

ĐẦU GHI HÌNH IP VANTECH VP-3645H265
26.000.000đ 28.000.000đ -7%

ĐẦU GHI HÌNH IP VANTECH VP-32860H265
19.800.000đ 21.800.000đ -9%

ĐẦU GHI HÌNH IP VANTECH VP-32860NVR
9.800.000đ 11.000.000đ -11%

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-32860AHDH
24.000.000đ 27.000.000đ -11%

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-32060AHDM
15.000.000đ 17.000.000đ -12%

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16260ATC
5.990.000đ 6.390.000đ -6%

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VPH-16263TVI
19.000.000đ 20.000.000đ -5%

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VPH-8463TVI
15.000.000đ 17.000.000đ -12%

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1664ATC
6.980.000đ 7.380.000đ -5%

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-864ATC
3.600.000đ 4.000.000đ -10%

ĐẦU GHI HÌNH DHI-XVR4232AN
12.840.000đ 13.500.000đ -5%

Đầu ghi H.265 TVT-TD-3332H4
Đầu ghi 4K H.265 TVT-TD-3332H4
13.020.000đ 17.600.000đ -26%

Đầu ghi H.265 TVT-TD-3564H8
Đầu ghi 4K H.265 TVT-TD-3564H8
29.100.000đ 38.800.000đ -25%

DAU GHI DAHUA DHI-NVR4232-4KS2
7.085.000đ 7.400.000đ -4%

DAU GHI DAHUA DHI-NVR4216-4KS2
5.590.000đ 6.120.000đ -9%

DAU GHI DAHUA NVR2108HS-S2
2.145.000đ 2.350.000đ -9%

DAU GHI DAHUA NVR2104HS-S2
1.885.000đ 2.000.000đ -6%

đầu ghi hình DHI-XVR5432L
24.700.000đ 26.000.000đ -5%

đầu ghi hình HCVR4232AN-S3
11.090.000đ 11.990.000đ -8%

đầu ghi hình DHI-XVR5216AN
7.605.000đ 7.990.000đ -5%

đầu ghi hình DSS4004
41.925.000đ 43.530.000đ -4%