Đầu thi khuyến mãi

 
(0236) 3 873 777 0888 08 99 77
 

DS-7108HQHI-K1
DS-7108HQHI-K1
4.080.000đ 4.100.000đ -0%

DS-7208HGHI-F1
DS-7208HGHI-F1
2.270.000đ 2.300.000đ -1%

DS-7204HGHI-F1
DS-7204HGHI-F1
1.800.000đ 1.900.000đ -5%

DHI-XVR5108HS-S2
DHI-XVR5108HS-S2
4.790.000đ 4.800.000đ -0%

H.264+/H.264
DHI-XVR5104HS-S2
3.140.000đ 3.200.000đ -2%

DHI-XVR4108C-S2
DHI-XVR4108C-S2
2.700.000đ 2.800.000đ -4%

DHI-XVR4104C-S2
DHI-XVR4104C-S2
2.020.000đ 2.100.000đ -4%

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16410SH
25.000.000đ 27.000.000đ -7%

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-8410SH
16.000.000đ 18.000.000đ -11%

ĐẦU GHI HÌNH IP VANTECH VP-6445H265
49.000.000đ 51.000.000đ -4%

ĐẦU GHI HÌNH IP VANTECH VP-3645H265
26.000.000đ 28.000.000đ -7%

ĐẦU GHI HÌNH IP VANTECH VP-32860H265
19.800.000đ 21.800.000đ -9%

ĐẦU GHI HÌNH IP VANTECH VP-32860NVR
9.800.000đ 11.000.000đ -11%

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-32860AHDH
24.000.000đ 27.000.000đ -11%

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-32060AHDM
15.000.000đ 17.000.000đ -12%

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16260ATC
5.990.000đ 6.390.000đ -6%

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VPH-16263TVI
19.000.000đ 20.000.000đ -5%

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VPH-8463TVI
15.000.000đ 17.000.000đ -12%

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1664ATC
6.980.000đ 7.380.000đ -5%

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-864ATC
3.600.000đ 4.000.000đ -10%

TD-2108TS-SL
ĐẦU GHI HÌNH TVT TD-2108TS-SL
3.280.000đ 3.300.000đ -1%

ĐẦU GHI HÌNH TVT TD-2104TS-SL
2.120.000đ 2.200.000đ -4%

ĐẦU GHI HÌNH DHI-XVR4232AN
12.840.000đ 13.500.000đ -5%

Đầu ghi H.265 TVT-TD-3332H4
Đầu ghi 4K H.265 TVT-TD-3332H4
13.020.000đ 17.600.000đ -26%