(0236) 3 873 777 0888 08 99 77
 

Bosch LHM 0606/10 6W Ceiling Loudspeaker
Call: 0905.821.068

BÀN GỌI ĐIỀU KHIỂN TỪ XA BOSCH PRS-CSR
Call: 0905.821.068

Bàn phím số Bosch PRS-CSNKP
Call: 0905.821.068

SET OF KEY COVER BOSCH LBB 4436/00
Call: 0905.821.068

Bộ điều khiển từ xa cho bàn gọi BOSCH PRS-CSRK
Call: 0905.821.068

Bộ bàn phím cho bàn gọi BOSCH LBB-4434/00
Call: 0905.821.068

Module cho bàn gọi BOSCH PRS-CSM
Call: 0905.821.068

Bộ bàn gọi BOSCH LBB-4433/00
Call: 0905.821.068

Module điều khiển từ xa cho bàn gọi BOSCH PRS-CSRM
Call: 0905.821.068

Bàn phím cho bàn gọi Bosch LBB 4432/00
Call: 0905.821.068

Module bàn phím cho bàn gọi BOSCH PRS-CSKPM
Call: 0905.821.068

Bàn gọi cơ sở Bosch LBB4430/00
Call: 0905.821.068

Phần mềm PRAESIDEO cho PRS-NCO-B Bosch PRS-SW
Call: 0905.821.068

Amplifier cơ sở bosch PRS-8B060
Call: 0905.821.068

Amplifiers cơ sở Bosch PRS-4B125
Call: 0905.821.068

Amplifiers cơ sở Bosch PRS-2B250
Call: 0905.821.068

Tổng đài điện thoại PRS – TIC – E
Call: 0905.821.068

Amplifiers cơ sở Bosch PRS-1B500
Call: 0905.821.068

Tổng đài điện thoại PRS – CSC – E
Call: 0905.821.068

Tổng đài điện thoại PRS – CSC – E
Call: 0905.821.068

Amplifiers công suất Bosch LBB4428/00
Call: 0905.821.068

Amplifiers Bosch 500W PRS-4P125
Call: 0905.821.068

Tổng đài điện thoại PRS ‑ SWCSL - E
Call: 0905.821.068

Amplifiers Bosch 500W PRS-2P250
Call: 0905.821.068