Tổng đài NEC

 
(0236) 3 873 777 0888 08 99 77
 

Phần mềm quản lý cước dùng cho NEC SL1000
1.300.000đ 1.400.000đ -7%

Nguồn lưu điện NEC SL1000
2.600.000đ 2.750.000đ -5%

Điện thoại AT-40 TEL
203.000đ 250.000đ -19%

Bàn giám sát 60 DSS IP4WW-60D DSS-A console (BK)
2.527.000đ 2.700.000đ -6%

Adapter AC-L UNIT
813.000đ 900.000đ -10%

Điện thoại iP IP4WW-24TIXH-C-TEL (BK)
4.155.000đ 4.467.000đ -7%

Điện thoại KTS IP4WW-24TXH-A-TEL (BK)
1.190.000đ 1.325.000đ -10%

Điện thoại KTS IP4WW-12TXH-A-TEL (BK)
958.000đ 1.092.000đ -12%

SL-DT-DESKTOP SUITE-1 LIC
1.278.000đ 1.342.000đ -5%

Bản quyền tính năng quản lý khách sạn SL-SYS-HOTEL LIC
1.684.000đ 1.746.000đ -4%

Bản quyền nâng cấp SL-IP-SIPEXT-1 LIC
784.000đ 800.000đ -2%

Bản quyền nâng cấp SL-IP-SIPTRK-1 LIC
668.000đ 734.000đ -9%

Card IP4WW-VOIPDB-C1
5.752.000đ 5.900.000đ -3%

Card IP4WW-CFVMS-C1
5.258.000đ 5.968.000đ -12%

Card IP4WW-CFVRS-C1
2.643.000đ 2.435.000đ --9%

Card PZ-VM21
1.250.000đ 1.400.000đ -11%

Card IP4WW-1PRU-C1
11.476.000đ 12.345.000đ -7%

Card IP4WW-408E-A1 04 trung kế & 08 máy nhánh Hybrid
2.411.000đ 2.600.000đ -7%

Card IP4WW-EXIFB-C1
1.684.000đ 1.826.000đ -8%

Card IP4WW-MEMDB- C1
1.684.000đ 1.800.000đ -6%

Khung phụ SL1000 -IP4WW-1632ME-A EXP
4.764.000đ 4.900.000đ -3%

Khung chính SL1000-IP4WW-1632M-A KSU
5.085.000đ 5.500.000đ -8%

Tổng đài NEC SL1000 4 trung kế - 24 máy nhánh
Call: 0905.821.068