Sơ đồ Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH SONG VŨ

 
(0236) 3 873 777 0888 08 99 77
 

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY SONG VŨ

            Nhân sự là nguồn lực chủ yếu để tăng trưởng bền vững, sự đảm bảo về chất lượng dịch vụ và yếu tố thành công trong kinh doanh. Nhận thức tầm quan trọng của đội ngũ nhân viên giỏi, Ban lãnh đạo đã đầu tư đáng kể vào việc tuyển dụng nhân viên, đào tạo nhân lực và thu hút nhân tài về làm việc tại Công ty.

Nhân sự phân bổ cho các phòng ban như sau:

-   Ban Giám đốc: 3 người.

-   Phòng Kế toán: 3 người

-   Phòng Kinh Doanh: 6 người.

-   Phòng Marketing: 3 người.

-   Phòng Kỹ thuật: 12 người

-   Hệ thống showroom: 5 người.

Trong đó:            - Cao học chiếm tỷ lệ 10%

                          -  Đại học chiếm tỷ lệ 70%.

                          - Cao đẳng chiểm tỷ lệ 20%

Với thế mạnh là sức trẻ, lòng nhiệt huyết và đam mê trong công việc, toàn thể nhân viên trong công ty luôn làm việc hết sức, phụng sự khách hàng, xây dựng công ty ngày một lớn mạnh và uy tín trên thị trường.