Thiết bị bán hàng

 
(0236) 3 873 777 0888 08 99 77
 

Máy đếm tiền XIUDUN 5118
Máy đếm tiền XIUDUN 5118
Call: 0905.821.068

Máy in hóa đơn XPrinter XP-C300H
265.000đ 2.890.000đ -91%

Máy in mã vạch Xprinter XP-350B
Call: 0905.821.068

Máy in hóa đơn (In nhiệt) Xprinter XP-N200H
Máy in hóa đơn (In nhiệt) Xprinter XP-N200H
Call: 0905.821.068

Máy in mã vạch Honeywell PC42D
Honeywell PC42D
4.290.000đ 4.980.000đ -14%

Máy in hóa đơn Xprinter XP-58iiL
Máy in hóa đơn Xprinter XP-58iiL
1.050.000đ 1.089.000đ -4%

Máy in hóa đơn di động Xsprinter XP-P200
Máy in hóa đơn di động Xsprinter XP-P200
2.000.000đ 2.500.000đ -20%

Máy in hóa đơn Xprinter - (XP-Q200U)
Xprinter XP-Q200U
Call: 0905.821.068

Máy POS ASUS
Máy bán hàng POS ASUS
18.990.000đ 19.000.000đ -0%

Máy in mã vạch Honeywell PC42T
Máy in mã vạch Honeywell PC42T
4.450.000đ 4.500.000đ -1%

Máy in mã vạch Honeywell PC42D
Máy in mã vạch Honeywell PC42D
4.290.000đ 4.300.000đ -0%

Đầu đọc mã vạch Honeywell HF600
Đầu đọc mã vạch Honeywell HF600
3.990.000đ 4.000.000đ -0%

Đầu đọc mã vạch Honeywell YJ5900
Đầu đọc mã vạch Honeywell YJ5900
3.590.000đ 3.600.000đ -0%

Đầu đọc mã vạch Honeywell YJ4600
Đầu đọc mã vạch Honeywell YJ4600
3.590.000đ 3.600.000đ -0%

Đầu đọc mã vạch Honeywell HH360
Đầu đọc mã vạch Honeywell HH360
1.690.000đ 1.700.000đ -1%

Đầu đọc mã vạch Honeywell ZL2200
Đầu đọc mã vạch Honeywell ZL2200
990.000đ 1.000.000đ -1%

  Ngăn kéo đựng tiền JJ330
Ngăn kéo đựng tiền JJ330
1.000.000đ 1.259.000đ -21%

Giấy in nhiệt Hansol
Giấy in nhiệt Hansol k80
7.000đ 7.500đ -7%

Giấy in nhiệt Hansol
Giấy in nhiệt Hansol k57
6.000đ 6.500đ -8%

Máy in tem nhãn Xprinter XP-350B
Máy in tem nhãn Xprinter XP-350B
2.300.000đ 2.400.000đ -4%

Máy in hóa đơn (In nhiệt) Xprinter XP-Q260
Máy in hóa đơn (In nhiệt) Xprinter XP-Q260
2.400.000đ 2.500.000đ -4%

Máy in hóa đơn (In nhiệt) Xprinter XP-N200H
Máy in hóa đơn (In nhiệt) Xprinter XP-N200H
1.850.000đ 1.900.000đ -3%

Máy in hóa đơn (In nhiệt) Xprinter XP-Q200
Máy in hóa đơn (In nhiệt) Xprinter XP-Q200
2.250.000đ 2.300.000đ -2%

Máy in hóa đơn (In nhiệt) Xprinter  XP-58IIL
Máy in hóa đơn (In nhiệt) Xprinter XP-58IIL
1.050.000đ 1.259.000đ -17%