Đầu đọc mã vạch

 
(0236) 3 873 777 0888 08 99 77
 

Gói thiết bị bán hàng SV-05
11.200.000đ

Đầu đọc mã vạch Honeywell YOUJIE YJ3300
1.327.000đ

Trọn gói thiết bị siêu thị
14.470.000đ

Máy quét băng chuyền Scan Module mini CCD Zebex Z-5130
3.125.000đ

Máy quét mã vạch 2D HiTek HT-800
5.500.000đ

Máy quét mã vạch Hitek HT-310
1.625.000đ

Máy quét mã vạch tia CCD Zebex Z3100 -COM
978.000đ

Đầu đọc mã vạch Datalogic QW2100 | QW-2100
1.938.000đ

Đầu đọc mã vạch Metrologic MS1690
Call: 0905.821.068

ĐẦU ĐỌC BLUETOOTH HONEYWELL 1202
Call: 0905.821.068

ĐẦU ĐỌC BLUETOOTH CIPHERLAB 1560
Call: 0905.821.068

ĐẦU ĐỌC BLUETOOTH CIPHERLAB 1660
Call: 0905.821.068

ĐẦU ĐỌC MÃ VẠCH CÓ DÂY CINO A770, 2D
Call: 0905.821.068

ĐẦU ĐỌC MÃ VẠCH CÓ DÂY HONEYWELL 1900, 2D
Call: 0905.821.068

ĐẦU ĐỌC MÃ VẠCH CÓ DÂY HONEYWELL MS-5145
Call: 0905.821.068

Đầu đọc mã vạch có dây CINO F560
Call: 0905.821.068

Đầu đọc mã vạch Zebex Z3100F
1.375.000đ

Đầu đọc mã vạch Zebex Z-6182 | Z6182
8.375.000đ

Đầu đọc mã vạch Zebex Z 6082
7.000.000đ

Đầu đọc mã vạch Zebex Z 6170 | Z6170 | Z-6170
5.088.000đ

Đầu đọc mã vạch Zebex Z 3060
4.600.000đ

Đầu đọc mã vạch 2D cầm tay Zebex Z 3152 HS
6.650.000đ

Đầu đọc mã vạch 2D cầm tay Zebex Z 3192 SR
6.650.000đ

Đầu đọc mã vạch Zebex Z 3051BT | Z3051BT
7.300.000đ