Thiết bị kiểm soát ra vào - Sản phẩm HOT

 
(0236) 3 873 777 0888 08 99 77
 

CHUÔNG CỬA CÓ HÌNH CÓ DÂY T-901C
4.550.000đ --94791567%

Chuông cửa Analog KB-VDP01G
2.197.000đ --64999900%

Bộ đàm KENWOOD TK-2000/TK-3000
2.220.000đ

Máy chấm công vân tay thẻ từ Suprema BioEntry Plus BEPL-OC
Call: 0905.821.068

Máy Chấm Công Vân Tay SUPREMA X-STATION XSE
Call: 0905.821.068

Máy chấm công và kiểm soát cửa Suprema Xpass-SLIM
Call: 0905.821.068

Thiết Bị Kiểm Soát Cửa Ra Vào SUPREMA XPASS-XPE
Call: 0905.821.068

Khóa Cửa Vân Tay Và Thẻ VIRDI DL-473 FR
Call: 0905.821.068

Khóa cửa vân tay Virdi DL-450 FP
Call: 0905.821.068

Thiết bị lấy mẫu vân tay và thẻ VIRDI FOH-02RF
Call: 0905.821.068

Thiết bị lấy mẫu dấu vân tay VIRDI FOH-02
Call: 0905.821.068

Máy chấm công thẻ cảm ứng VIRDI AC-1000
Call: 0905.821.068

Đầu đọc phụ VIRDI SR-100FP
Call: 0905.821.068

Máy chấm công VIRDI AC-2100
Call: 0905.821.068

Máy chấm công vân tay Virdi AC4000
Call: 0905.821.068

Máy chấm công kiểm soát cửa VIRDI AC-6000
Call: 0905.821.068

Thiết Bị Kiểm Soát Cửa Ra Vào VIRDI AC-5000
Call: 0905.821.068

Máy chấm công và kiểm soát ra vào dùng vân tay KOBIO F19
Call: 0905.821.068

Máy kiểm soát ra vào bẳng vân tay và thẻ RIFD MA300
Call: 0905.821.068

Máy kiểm soát ra vào bẳng vân tay và thẻ Kobio F16
Call: 0905.821.068

Máy kiểm soát ra vào bẳng vân tay và thẻ RIFD MA500
Call: 0905.821.068

Đầu đọc kiểm soát ra vào dùng vân tay và thẻ KOBIO
Call: 0905.821.068

Máy chấm công và kiểm soát ra vào RFID iFace800
Call: 0905.821.068

Máy chấm công vân tay KOBIO X990
Call: 0905.821.068