Thiết bị chấm công

 
(0236) 3 873 777 0888 08 99 77
 

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY ZKTECO K14
Call: 0905.821.068

Máy chấm công RONALD JACK 6868
4.125.000đ

Máy chấm công vân tay + thẻ cảm ứng MITA 8683
6.625.000đ

Máy chấm công Vân tay GIGATA 779
3.625.000đ

Máy chấm công Vân Tay GIGATA 839
3.813.000đ

Máy chấm công nhận diện bằng Khuôn mặt và vân tay Iface302
Call: 0905.821.068

Máy chấm công nhận diện Khuôn mặt Ronald Jack VF600
Call: 0905.821.068

Máy Chấm Công Vân Tay SUPREMA X-STATION XSE
Call: 0905.821.068

Máy chấm công thẻ cảm ứng VIRDI AC-1000
Call: 0905.821.068

Máy chấm công VIRDI AC-2100
Call: 0905.821.068

Máy chấm công vân tay Virdi AC4000
Call: 0905.821.068

Máy chấm công kiểm soát cửa VIRDI AC-6000
Call: 0905.821.068

Thiết Bị Kiểm Soát Cửa Ra Vào VIRDI AC-5000
Call: 0905.821.068

Máy chấm công và kiểm soát ra vào dùng vân tay KOBIO F19
Call: 0905.821.068

Máy kiểm soát ra vào bẳng vân tay và thẻ RIFD MA300
Call: 0905.821.068

Máy kiểm soát ra vào bẳng vân tay và thẻ Kobio F16
Call: 0905.821.068

Máy kiểm soát ra vào bẳng vân tay và thẻ RIFD MA500
Call: 0905.821.068

Máy chấm công và kiểm soát ra vào RFID iFace800
Call: 0905.821.068

Máy chấm công vân tay KOBIO UA300
Call: 0905.821.068

Máy chấm công vân tay KOBIO X990
Call: 0905.821.068

Máy chấm công vân tay KOBIO K14
Call: 0905.821.068

Máy chấm công bằng thẻ cảm ứng KOBIO SC700
Call: 0905.821.068

Máy chấm công vân tay RONALD JACK iCLOCK 660
Call: 0905.821.068

Máy chấm công vân tay và thẻ iCLOCK 260-ID
Call: 0905.821.068