Thiết bị kiểm soát ra vào

 
(0236) 3 873 777 0888 08 99 77
 

Cồng từ Foxcom EAS5000S2
Call: 0905.821.068

BỘ ĐIỆN THOẠI GỌI CỬA COMMAX DP-2S/DR-201D
1.000.000đ 1.234.000đ -19%

Tay nghe phụ COMMAX DP-4VHP
499.000đ 578.000đ -14%

CAMERA CHUÔNG CỬA DRC-40KHD
1.847.000đ 2.116.000đ -13%

camera chuông cửa COMMAX DRC-4CPNK
1.847.000đ 2.150.000đ -14%

camera chuông cửa COMMAX DRC-4CPN3
1.847.000đ 2.145.000đ -14%

Camera màu chuông cửa Commax DRC-4G
1.999.000đ 2.450.000đ -18%

Camera gọi cửa COMMAX DRC-4L
1.579.000đ 1.890.000đ -16%

Camera chuông cửa COMMAX DRC-4M
3.000.000đ 3.450.000đ -13%

Camera chuông cửa COMMAX DRC-4CH
3.549.000đ 3.890.000đ -9%

camera chuông cửa COMMAX DRC-4U
2.729.000đ 3.145.000đ -13%

CAMERA CHUÔNG CỬA MÀU COMMAX DRC-4CGN2
2.229.000đ 2.459.000đ -9%

Camera màu chuông cửa Commax DRC-4FC
1.999.000đ 2.350.000đ -15%

CAMERA CHUÔNG CỬA COMMAX DRC-40K
1.999.000đ 2.540.000đ -21%

Camera chuông cửa COMMAX DRC-7UC
4.990.000đ 5.560.000đ -10%

Camera chuông cửa Commax DRC-41UN
2.940.000đ 3.350.000đ -12%

Dahua DHI-ASA2212A
7.400.000đ 8.100.000đ -9%

Dahua DHI-ASI1212D-D
6.200.000đ 6.890.000đ -10%

Đầu thiết lập vân tay Dahua DHI-ASM102(V2)
4.120.000đ 4.650.000đ -11%

Đầu thiết lập thẻ DHI-ASM100
Call: 0905.821.068

DHI-ASR1102A(V2)
3.300.000đ 3.750.000đ -12%

ĐẦU ĐỌC THẺ TỪ DAHUA DHI-ASR1100B
1.340.000đ 1.650.000đ -19%

DAHUA DHI-ASR1201D
1.500.000đ 1.750.000đ -14%

ĐẦU ĐỌC THẺ TỪ DAHUA DHI-ASR1200D
1.240.000đ 1.310.000đ -5%