Thiết bị mạng HOT

 
(0236) 3 873 777 0888 08 99 77
 

BỘ GỘP HDMI 3-1 DTECH DT-7018
BỘ GỘP HDMI 3-1 DTECH DT-7018
Call: 0905.821.068

Bộ tiếp hợp nguồn ENGENIUS EPA5006GP
Bộ tiếp hợp nguồn ENGENIUS EPA5006GP
Call: 0905.821.068

Switch mạng ENGENIUS  EWS1200-28TFP
Switch mạng ENGENIUS EWS1200-28TFP
Call: 0905.821.068

Switch mạng ENGENIUS EWS5912FP
Call: 0905.821.068

Bộ phát WiFi băng tần ENGENIUS EWS660AP
Bộ phát WiFi băng tần ENGENIUS EWS660AP
Call: 0905.821.068

Bộ phát wifi bằng tần kép ENGENIUS EWS860AP
Bộ phát wifi bằng tần kép ENGENIUS EWS860AP
Call: 0905.821.068

Bộ phát wifi bằng tần kép ENGENIUS EWS870AP
Bộ phát wifi bằng tần kép ENGENIUS EWS870AP
Call: 0905.821.068

Bộ phát WiFi băng tần ENGENIUS EWS871AP
Bộ phát WiFi băng tần ENGENIUS EWS871AP
Call: 0905.821.068

Bộ phát WiFi băng tần ENGENIUS ENS500-AC
Bộ phát WiFi băng tần ENGENIUS ENS500-AC
Call: 0905.821.068

Bộ phát WiFi băng tần kép ENGENIUS ENS500EXT-AC
Bộ phát WiFi băng tần kép ENGENIUS ENS500EXT-AC
Call: 0905.821.068

Bộ phát WiFi băng tần kép ENGENIUS ENS620EXT
Bộ phát WiFi băng tần kép ENGENIUS ENS620EXT
Call: 0905.821.068

Bộ phát WiFi băng tần ENGENIUS EnStation5-AC
Bộ phát WiFi băng tần ENGENIUS EnStation5-AC
Call: 0905.821.068

Bộ phát Wifi gắn tường engenius EWS511AP
Bộ phát Wifi gắn tường engenius EWS511AP
Call: 0905.821.068

Bộ phát Wifi gắn tường engenius EWS550AP
Bộ phát Wifi gắn tường engenius EWS550AP
Call: 0905.821.068

Bộ phát Wifi trong nhà engenius EWS360AP
Bộ phát Wifi trong nhà engenius EWS360AP
Call: 0905.821.068

Bộ phát Wifi trong nhà engenius EWS370AP
Bộ phát Wifi trong nhà engenius EWS370AP
Call: 0905.821.068

Bộ phát Wifi trong nhà engenius EWS371AP
Bộ phát Wifi trong nhà engenius EWS371AP
Call: 0905.821.068

Bộ phát Wifi trong nhà engenius EWS330AP
Bộ phát Wifi trong nhà engenius EWS330AP
Call: 0905.821.068

Bộ phát Wifi trong nhà Engenius EAP1300EXT
Bộ phát Wifi 4 râu Engenius EAP1300EXT
Call: 0905.821.068

Bộ phát Wifi trong nhà Engenius EMD1
Bộ phát Wifi trong nhà Engenius EMD1
2.520.000đ 2.750.000đ -8%

Bộ phát Wifi trong nhà Engenius EAP1300
Bộ phát Wifi trong nhà Engenius EAP1300
3.270.000đ 3.890.000đ -16%

Bộ phát Wifi trong nhà Engenius EAP1250
Bộ phát Wifi trong nhà Engenius EAP1250
2.970.000đ 3.250.000đ -9%

Bộ phát Wifi trong nhà Engenius EAP2200
Bộ phát Wifi trong nhà Engenius EAP2200
4.770.000đ 5.640.000đ -15%

Bộ chuyển đổi quang điện Gigabits  20KM NetLink HTB-4100B
Bộ chuyển đổi quang điện Gigabits 20KM NetLink HTB-4100B
Call: 0905.821.068