Thiết bị mạng khuyến mãi

 
(0236) 3 873 777 0888 08 99 77
 

Thiết Bị Mạng PFS5424-24T
16.250.000đ 17.200.000đ -6%

Thiết Bị Mạng S1000-8TP
5.850.000đ 6.250.000đ -6%

Thiết Bị Mạng PFS4026-24P-370
13.780.000đ 14.350.000đ -4%

Thiết Bị Mạng PFS4018-16P-250
11.635.000đ 12.450.000đ -7%

Thiết Bị Mạng PFS3110-8P-96
2.275.000đ 2.550.000đ -11%

Thiết Bị Mạng PFS3106-4P-60
1.640.000đ 1.850.000đ -11%

Thiết Bị Mạng PFS3005-4P-58
1.105.000đ 1.250.000đ -12%

Dahua 24-port PoE switch PFS4226-24ET-240
6.760.000đ 6.990.000đ -3%

Dahua 16-Port PoE Switch PFS4218-16ET-190
5.655.000đ 5.900.000đ -4%

Thiết Bị Mạng Router CCR1036-8G-2S+EM
39.750.000đ 40.550.000đ -2%

Thiết Bị Mạng Router CCR1016-12S-1S+
22.890.000đ 23.250.000đ -2%

Thiết Bị Mạng Router CCR1016-12G
19.675.000đ 20.250.000đ -3%

Thiết Bị Mạng RB1100AH x 2
9.500.000đ 10.250.000đ -7%

Thiết Bị Mạng RB3011UiAS-RM
5.200.000đ 5.550.000đ -6%

Thiết Bị Mạng RB2011UiAS-RM
3.300.000đ 3.550.000đ -7%

Thiết Bị Mạng RB2011UiAS-IN
3.300.000đ 3.650.000đ -10%

Thiết Bị Mạng Ubiquiti PicoStation M2
3.100.000đ 3.350.000đ -7%

Thiết Bị Mạng RB951Ui-2HnD
2.080.000đ 2.450.000đ -15%

Thiết Bị Mạng Router RB750
1.265.000đ 1.500.000đ -16%

Thiết Bị Mạng Engenius EWS7928FP
17.735.000đ 18.250.000đ -3%

Thiết Bị Mạng Engenius EWS5912FP
8.265.000đ 8.750.000đ -6%

Thiết Bị Mạng Engenius EWS360AP
6.310.000đ 6.750.000đ -7%

Thiết Bị Mạng Engenius EWS300AP
2.735.000đ 2.950.000đ -7%

Thiết Bị Mạng UniFi Switch 48 US‑48
11.200.000đ 11.570.000đ -3%