Wifi di động

 
(0236) 3 873 777 0888 08 99 77
 

Tenda 4G185 (4G WiFi Di Động)
1.890.000đ 2.150.000đ -12%

Bộ Kích Sóng Wifi Repeater 300Mbps Tenda A9
299.000đ 325.000đ -8%

Bộ phát sóng wifi UniFi AP AC Pro
Call: 0905.821.068

Bộ phát WiFi băng tần ENGENIUS EWS660AP
Bộ phát WiFi băng tần ENGENIUS EWS660AP
Call: 0905.821.068

Bộ phát wifi bằng tần kép ENGENIUS EWS860AP
Bộ phát wifi bằng tần kép ENGENIUS EWS860AP
Call: 0905.821.068

Bộ phát wifi bằng tần kép ENGENIUS EWS870AP
Bộ phát wifi bằng tần kép ENGENIUS EWS870AP
Call: 0905.821.068

Bộ phát WiFi băng tần ENGENIUS EWS871AP
Bộ phát WiFi băng tần ENGENIUS EWS871AP
Call: 0905.821.068

Bộ phát WiFi băng tần ENGENIUS ENS500-AC
Bộ phát WiFi băng tần ENGENIUS ENS500-AC
Call: 0905.821.068

Bộ phát WiFi băng tần kép ENGENIUS ENS500EXT-AC
Bộ phát WiFi băng tần kép ENGENIUS ENS500EXT-AC
Call: 0905.821.068

Bộ phát WiFi băng tần kép ENGENIUS ENS620EXT
Bộ phát WiFi băng tần kép ENGENIUS ENS620EXT
Call: 0905.821.068

Bộ phát WiFi băng tần ENGENIUS EnStation5-AC
Bộ phát WiFi băng tần ENGENIUS EnStation5-AC
Call: 0905.821.068

Bộ phát Wifi gắn tường engenius EWS511AP
Bộ phát Wifi gắn tường engenius EWS511AP
Call: 0905.821.068

Bộ phát Wifi gắn tường engenius EWS550AP
Bộ phát Wifi gắn tường engenius EWS550AP
Call: 0905.821.068

Bộ phát Wifi trong nhà engenius EWS360AP
Bộ phát Wifi trong nhà engenius EWS360AP
Call: 0905.821.068

Bộ phát Wifi trong nhà engenius EWS370AP
Bộ phát Wifi trong nhà engenius EWS370AP
Call: 0905.821.068

Bộ phát Wifi trong nhà engenius EWS371AP
Bộ phát Wifi trong nhà engenius EWS371AP
Call: 0905.821.068

Bộ phát Wifi trong nhà engenius EWS330AP
Bộ phát Wifi trong nhà engenius EWS330AP
Call: 0905.821.068

Bộ phát Wifi trong nhà Engenius EAP1300EXT
Bộ phát Wifi 4 râu Engenius EAP1300EXT
Call: 0905.821.068

Bộ phát Wifi trong nhà Engenius EMD1
Bộ phát Wifi trong nhà Engenius EMD1
2.520.000đ 2.750.000đ -8%

Bộ phát Wifi trong nhà Engenius EAP1300
Bộ phát Wifi trong nhà Engenius EAP1300
3.270.000đ 3.890.000đ -16%

Bộ phát Wifi trong nhà Engenius EAP1250
Bộ phát Wifi trong nhà Engenius EAP1250
2.970.000đ 3.250.000đ -9%

Bộ phát Wifi trong nhà Engenius EAP2200
Bộ phát Wifi trong nhà Engenius EAP2200
4.770.000đ 5.640.000đ -15%

SPA112 VOIP
SPA112 VOIP
1.220.000đ 1.789.000đ -32%

Thiết Bị Mạng Engenius EWS360AP
6.310.000đ 6.750.000đ -7%