Wifi di động

 
(0236) 3 873 777 0888 08 99 77
 

Thiết Bị Mạng Engenius EWS360AP
6.310.000đ 6.750.000đ -7%

Thiết Bị Mạng Engenius EWS300AP
2.735.000đ 2.950.000đ -7%

Thiết Bị Mạng UBIQUITI PicoStation M2 (S16O)
7.220.000đ 7.560.000đ -4%

Thiết Bị Mạng UBIQUITI AirMax Bullet M2 (15/O)
6.700.000đ 7.100.000đ -6%

Thiết Bị Mạng UBIQUITI PicoStation M2 (O15O)
5.840.000đ 6.100.000đ -4%

Thiết Bị Mạng ubiquiti PicoStation M2
3.250.000đ 3.550.000đ -8%

Thiết Bị Mạng Ubiquiti PicoStation M2
2.990.000đ 3.250.000đ -8%

Thiết Bị Mạng Ubiquiti PicoStation M2
2.210.000đ 2.350.000đ -6%

Thiết Bị Mạng UBIQUITI AirMax NanoStation M2
3.150.000đ 3.350.000đ -6%

Thiết Bị Mạng Ubiquiti UniFi AP AC
8.800.000đ 9.000.000đ -2%

Thiết Bị Mạng Ubiquiti UniFi AP AC Outdoor
14.490.000đ 15.800.000đ -8%

Thiết Bị Mạng Ubiquiti Unifi Outdoor Plus (S15O)
12.590.000đ 13.700.000đ -8%

Thiết Bị Mạng Ubiquiti Unifi Outdoor Plus (O13O)
14.490.000đ 15.900.000đ -9%

Thiết Bị Mạng Ubiquiti Unifi Outdoor Plus (O5O)
4.255.000đ 4.490.000đ -5%

Thiết Bị Mạng Ubiquiti Unifi Outdoor (O5O)
4.025.000đ 4.300.000đ -6%

Thiết Bị Mạng UBIQUITI UniFi AC Pro AP
3.800.000đ 4.000.000đ -5%

Thiết Bị Mạng UBIQUITI UniFi AC LR
2.800.000đ 3.000.000đ -7%

Thiết Bị Mạng UBIQUITI UniFi AC Lite AP
2.300.000đ 2.450.000đ -6%

Thiết Bị Mạng UBIQUITI UniFi AP-Pro
5.200.000đ 5.450.000đ -5%

Thiết Bị Mạng UBIQUITI UniFi (AP – LR)
2.300.000đ 2.490.000đ -8%

Thiết Bị Mạng UniFi AC Mesh AP UAP-AC-M
2.740.000đ 2.900.000đ -6%

Thiết Bị Mạng UniFi AC Mesh Pro AP UAP-AC-M-PRO
5.446.000đ 6.000.000đ -9%

Thiết Bị Mạng UniFi AC HD (UAP-AC-HD)
9.612.000đ 10.000.000đ -4%

Thiết Bị Mạng Ubiquiti Rocket M5 AC (S21O)
15.720.000đ 17.210.000đ -9%