Thiết bị văn phòng

 
(0236) 3 873 777 0888 08 99 77
 

Máy chiếu Vivitek DW868
Call: 0905.821.068

Máy chiếu Vivitek D557W
Call: 0905.821.068

Máy chiếu Vivitek DX881ST
Call: 0905.821.068

Máy chiếu Vivitek D55FA
Call: 0905.821.068

Máy chiếu Vivitek D555WH
Call: 0905.821.068

Máy chiếu SONY VPL - DX127
Call: 0905.821.068

Máy chiếu SONY VPL - DX142
Call: 0905.821.068

Máy chiếu SONY VPL - DX131
Call: 0905.821.068

Máy chiếu SONY VPL - DX111
Call: 0905.821.068

Máy chiếu Panasonic PT-LX270EA (DLP)
Call: 0905.821.068

Máy Scan Panasonic KV-S1015C-X
12.820.000đ

Máy chiếu đa phương tiện Panasonic công nghệ LCD PT-VW435NE
Call: 0905.821.068

Máy chiếu đa phương tiện Panasonic công nghệ LCD PT-VX415NZ
Call: 0905.821.068

Máy chiếu đa phương tiện Panasonic công nghệ LCD PT-VX42Z
Call: 0905.821.068

Máy chiếu đa phương tiện Panasonic công nghệ LCD PT-LW321
Call: 0905.821.068

Máy chiếu đa phương tiện Panasonic công nghệ LCD PT-VW345NZ
Call: 0905.821.068

Máy chiếu đa phương tiện Panasonic công nghệ LCD PT-LB360
Call: 0905.821.068

Máy chiếu đa phương tiện Panasonic công nghệ LCD PT-LW330
Call: 0905.821.068

Máy chiếu đa phương tiện Panasonic công nghệ LCD PT-LB330
Call: 0905.821.068

Máy chiếu đa phương tiện Panasonic công nghệ LCD PT-LB300
Call: 0905.821.068

Màn chiếu điện 96x96
2.063.000đ

Màn chiếu điện 84x84
1.700.000đ

Màn chiếu điện 70x70
1.563.000đ

Màn chiếu treo tường 96x96
1.225.000đ