Bảo hành và bảo trì
Tối thiểu 6 tháng, tối đa 5 năm
Miễn phí vận chuyển
5km Nội thành Đà Nẵng
Thi công lắp đặt
24h với đội ngũ kỹ thuật
DANH MỤC SẢN PHẨM

GIẢI PHÁP HỆ THỐNG MẠNG

DỊCH VỤ THI CÔNG HỆ THỐNG MẠNG DOANH NGHIỆP

         Với kinh nghiệm quản trị mạng lâu năm tại các doanh nghiệp lớn của Việt Nam và kỹ thuật viên máy tính nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi cung cấp dịch vụ THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH và BẢO TRÌ HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH cho các Doanh nghiệp và gia đình!

           Quá trình triển khai THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH tại Công ty SONG VŨ chúng tôi bao gồm 3 công đoạn:  (1) Khảo sát hệ thống -> (2) Lắp đặt hệ thống -> (3) Chuyển giao hệ thống

KHẢO SÁT HỆ THỐNG

- Khảo sát toàn diện theo nhu cầu hoạt động Khách hàng

- Tư vấn Miễn phí giải pháp Hệ thống mạng tối ưu.

- Tư vấn triển khai hệ thống mạng riêng ảo (VPN kết nối từ chi nhánh về trụ sở chính với các doanh nghiệp có nhiều chi nhanh)

- Khảo sát thiết kế, thi công hệ thống Camera IP or analog nếu Quý khách hàng yêu cầu

- Lên sơ đồ thiết kế tổng thể

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG

1. Thi công hệ thống cáp mạng

- Triển khai thiết bị dẫn (ống nhựa, nẹp, dây dẫn …)

- Triển khai hệ thống cáp mạng theo đúng sơ đồ thiết kế

- Đánh dấu dây cáp và kết nối vào bộ tập trung (Swich, Router, Firewall…)

- Gắn máy tính vào hệ thống mạng

- Gắn các thiết bị ngoại vi vào hệ thống mạng

2. Cài đặt hệ thống mạng

- Phân chia nhóm người dùng theo VLAN (chia hệ thống ra thành các mạng con)

- Cấu hình Router, các giao thức định tuyến, load-balancing…

- Cấu hình tường lửa, tạo DMZ cho Server

- Cài đặt hệ điều hành cho server

- Cài đặt giao thức và các dịch vụ mạng

- Tạo nhóm người dùng

- Thiết lập tài khoản của người dùng

- Phân quyền người dùng

- Cài đặt chương trình ứng dụng mạng

- Cài đăt giao thức các máy Client

- Tạo tài khoản máy Client

- Chia sẻ tài nguyên máy Client

CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG

- Kiểm tra sự tương thích và ổn định của hệ thống.

- Nghiệm thu hệ thống.

- Chuyển giao hồ sơ thiết bị (phiếu bảo hành, tài liệu kỹ thuật…).

- Chuyển giao hồ sơ thiết kế lắp đặt và sơ đồ mạng.

- Hướng dẫn sử dụng và quản trị mạng.

 

tag:

Đối tác của chúng tôi